ทีมวิทยากรของ ThaiMedic.co

Image-empty-state.png

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ความงามแผนไทย
Managing Director, MD
ผู้ก่อตั้ง ThaiMedic.co

อาจารย์กรรญดา ณ หนองคาย

Image-empty-state.png

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

เครื่องหอมไทยและน้ำอบ น้ำปรุง

ผศ.บังอร โพธิ์นิ่มแดง

Image-empty-state.png

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

เครื่องสำอางจากธรรมชาติและสมุนไพรไทย

อาจารย์นฤมล ผุยมูลตรี

Image-empty-state.png

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

การแพทย์แผนไทยประยุกต์

อาจารย์พัชรินทร์ หมั่นการ

Image-empty-state.png

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

วิทยากรด้าน การผลิตสบู่ธรรมชาติ, การผลิตสบู่สูตรโรงงาน
(ผู้ก่อตั้ง ThaiMedic.co)

อาจารย์เจด็จ ฤทธิ์อุดม

Image-empty-state.png

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

การใช้สมุนไพรในผลิตภัณฑ์​สัตว์เลี้ยง
การดูแลสุขภาพและความงามด้วยแผ่นกัวซา

อาจารย์รพีโพธ​ คำพิทักษ์

Image-empty-state.png

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

Make Up, วิทยาศาสตร์สุขภาพความงามและสปาไทย

อาจารย์พรรวินทร์ สนิทบุญ

Image-empty-state.png

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

การผลิตสบู่ธรรมชาติและการผลิตสบู่สูตรโรงงาน

อาจารย์อภิชาติ เจริญผล

Image-empty-state.png

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

การผสมน้ำมันหอมระเหย เพื่อใช้ในเครื่องสำอาง

รศ.ดร.ภกญ.อ้อมบุญ วัลลิสุต

Image-empty-state.png

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

การแพทย์แผนไทย

อาจารย์กิจณภัทร อายุสุข

Image-empty-state.png

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

เครื่องสำอางจากธรรมชาติและสมุนไพรไทย

อาจารย์อาริสา งามสุขศรี

ThaiMedic.co - icon.002.png
ThaiMedic.co - icon.004.png
ThaiMedic.co - icon.006.png
ThaiMedic.co - icon.008.png
ThaiMedic.co - icon.020.png
Call Center
02-583-2059086-309-8106,
086-360-4720, 099-123-4441

บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Changkaew Natural Co., Ltd.

ศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภค (24 ชม.)

Address : 30/131 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
Tax ID :  0105553050251
Bank Account : KBank 575-2-11756-1
บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง สำหรับคำร้องเรียนที่ท่านได้กรุณาแจ้งเข้ามา โดยทางสถาบันฯ จะนำไปแก้ไขและพัฒนาสินค้าและการบริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป