โรงงานและอุปกรณ์การผลิต

บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด เราเป็นโรงงานที่ผลิตเครื่องสำอางและเวชสำอางที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP Cosmetic Asean จาก Intertek Industry and Certification Services (Thailand) เรารับผลิตเครื่องสำอางและเวชสำอางหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นวัตถุดิบและสารสกัดที่มาจากพืชและสมุนไพรจากธรรมชาติ เราเป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางทั้งแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) และ ODM (Original Design Manufacturer) ที่มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย อาทิ

  • กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและผิวกาย

  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงเส้นผม

  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก

  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกาย

  • กลุ่มผลิตภัณฑ์เมคอัพ

  • กลุ่มผลิตภัณฑ์กันแดด ฯลฯ 

 

เรามีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องสำอางและด้านสมุนไพรมากว่า 20 ปี มีการคิดค้นและพัฒนาสูตรเพื่อให้ได้ตามความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพ มีห้องแล็บในการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ และนำเอานวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ในการพัฒนาสูตรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด มีการควบคุมคุณภาพการผลิต การวางแผนการผลิต จนไปถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป มีเครื่องจักรที่ทันสมัยและได้มาตรฐานในการผลิต ทำให้ผลิตอย่างสม่ำเสมอและทันต่อเวลา 

 

นอกจากนี้เรายังให้คำปรึกษาการออกแบบโล้โก้ ฉลากสินค้า แหล่งซื้อบรรจุภัณฑ์ และคำปรึกษาด้านการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ การวาง Positioning ของแบรนด์ ที่ปรึกษาในด้านมาตรฐาน GMP Cosmetic Asean เราผลิตเครื่องสำอางโดยคำนึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เรายึดหลักการทำงานด้วยความมีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ โปร่งใสต่อลูกค้า

ThaiMedic.co - icon.002.png
ThaiMedic.co - icon.004.png
ThaiMedic.co - icon.006.png
ThaiMedic.co - icon.008.png
ThaiMedic.co - icon.020.png
Call Center
02-583-2059086-309-8106,
086-360-4720, 099-123-4441

บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Changkaew Natural Co., Ltd.

ศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภค (24 ชม.)

Address : 30/131 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
Tax ID :  0105553050251
Bank Account : KBank 575-2-11756-1
บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง สำหรับคำร้องเรียนที่ท่านได้กรุณาแจ้งเข้ามา โดยทางสถาบันฯ จะนำไปแก้ไขและพัฒนาสินค้าและการบริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป