top of page

OEM : R & D 1 (ไม่ได้สูตร)

พัฒนาสูตรด้วยนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ให้บริการแบบครบวงจร (ONE STOP SERVICE) ลูกค้าสามารถเลือกสูตรที่ต้องการและสามารถกำหนดคุณสมบัติสารสกัด เนื้อสัมผัส สี และกลิ่น ได้ตามความต้องการ

- เรามีโรงงานผลิตครีมและเครื่องสำอางบำรุงผิวทุกชนิด ตามมาตรฐาน GMP

- ดูแลและให้บริการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉลาก และบรรจุภัณฑ์

- บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจแบบครบวงจร

- วางแผนผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามหลักมาตรฐานสากล

- บริการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง (อย.) ภายใต้แบรนด์ของท่านเอง

OEM แบบไม่ได้สูตร คือ การแกะสูตรผลิตภัณฑ์และบริษัท ฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าให้กับลูกค้า

 

1. รายละเอียดลูกค้าที่ต้องแจ้ง

- ชื่อผู้ลูกค้า

- ที่อยู่

- มือถือ (ที่ติดต่อสะดวกที่สุด)

- เบอร์บ้าน/เบอร์ออฟฟิต 

- ไอดีLine

- อีเมลล์

- อื่นๆ

2. ผลิตภัณฑ์ต้องการให้แกะสูตรหรือพัฒนาสูตร

- เลือก/นำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต้องการผลิต/แกะสูตร มาเป็นตัวอย่าง    

- กำหนดราคาต้นทุนต่อกิโลกรัม

- ราคาต่อก้อน (กรณีเป็นสบู่ก้อน)

- คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

- สีที่ต้องการ

- กลิ่นที่ต้องการ

- มีตัวอย่างผลิตภัณฑ์นำมาด้วย(ถ้ามี) คือ

- รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ต้องการให้พัฒนาสูตรก่อนผลิตจริงด้วย*

**ค่าพัฒนาสูตรก่อนผลิตจริง

 

กรณีนี้จะมีการชำระก็ต่อเมื่อ  มีการตกลงราคาสินค้าหลังการพัฒนาสูตรเรียบร้อยแล้วทั้ง 2 ฝ่าย   คือ ลูกค้าและบริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด ราคาการพัฒนาสูตร เป็นราคาเพื่อการทำตัวอย่างให้ลูกค้าได้ทดลองก่อนที่จะผลิตสินค้าจริงเท่านั้น 

 

โดยมีค่าใช้จ่าย 1 สูตร ราคา 3000 บาท หรือตามแต่ตกลงกัน และทางบริษัท ฯ ไม่ได้ให้สูตรและขั้นตอนการผลิตแก่ลูกค้า เป็นการพัฒนาสูตรเพื่อให้บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเท่านั้น

ขั้นตอนการดำเนินการงาน

1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดเครื่องสำอางที่ต้องการ

     1.1 แจ้งส่วนประกอบสำคัญ (ถ้ามี)

     1.2 ตัวอย่างสินค้าต้นแบบ หรือตัวอย่างสินค้าแนวใกล้เคียงอย่างน้อย 50 กรัม (ถ้ามี)

     1.3 แนวกลิ่น (ถ้ามี)

     1.4 คุณสมบัติของเครื่องสำอาง (เช่น ลดสิว, หน้าขาว, ลดริ้วรอย)

2. ทางฝ่ายพัฒนาสูตรแจ้งตอบรับความเป็นไปได้ และราคาสินค้า (แจ้งราคาโดยประมาณ)

3. ลูกค้าพิจารณาราคา

4. ลูกค้าชำระค่าพัฒนาสูตรก่อนผลิตจริง 3,000 บาท ต่อ 1 สูตร (หรือราคาแล้วแต่ตกลงกัน)

5. หลังลูกค้าชำระค่าพัฒนาสูตรมาแล้ว ทางบริษัทจะดำเนินการพัฒนาสูตรภายใน 2 สัปดาห์ (ประมาณการ) แล้วส่งตัวอย่างให้ลูกค้าพิจารณา โดยสามารถปรับแก้ไขรวม 3 ครั้ง และได้รับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ครั้งละ 50-100 กรัม (หรือแล้วแต่ตกลงกัน) 

6. เมื่อได้สูตรที่ต้องการแล้วบริษัทฯ จะแจ้งราคาสุทธิ  พร้อมนัดหมายการจัดส่งสินค้า (ระยะเวลาดำเนินการผลิต 2-3 สัปดาห์)

7. บริษัทจะเริ่มดำเนินการผลิต เมื่อลูกค้าชำระค่าสินค้าตามสัดส่วนที่ได้ทำการตกลงกันแล้วเท่านั้น 

 

*** หลังจากผลิตหากไม่ได้รับการติดต่อจากลูกค้าเกินกว่า 6 เดือนทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสูตรและเลข อย. ออกจากระบบ ***

การพัฒนาสูตร จะเหมือนตามตัวอย่างที่ลูกค้าส่งมา อยู่ที่ 70-80 % (เพราะการพัฒนาสูตร (แกะสูตร) มีเงื่อนไขปัจจัยในการทดลองหลาบปัจจัย เช่น

- สารสกัดบางตัวมีลิขสิทธิ์

- กลิ่นบางกลิ่นเป็นการผลิตเฉพาะ

- ผิวสัมผัสเวลาทาที่ผิวของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน

- ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละคน 

 

เมื่อส่งตัวอย่างให้ลูกค้าทดลองแล้ว ลูกค้ายอมรับผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนต่อไปคือ นัดวัน เวลา ลูกค้าเข้ามาอบรมเพื่อ (อบรมแบบส่วนตัว) สอนสูตรแบบเปิดเผยทุกขั้นตอนและแจ้งแหล่งซื้อวัตถุดิบ

3. เงื่อนไขในการผลิต

1. กรณีมีการสั่งผลิตแล้วมีการมัดจำค่าสินค้ามาแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการผลิตได้ในทุกกรณี  ถ้ามีการยกเลิกทางบริษัทฯ ไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี  และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าชนิดอื่นได้ทั้งสิ้น

 

2. ระยะเวลาในการสั่งผลิตสินค้านับจากวันที่มีการมัดจำค่าสินค้า ลูกค้าต้องสั่งผลิตสินค้าภายในไม่เกิน 90วัน นับจากวันที่มัดจำสินค้า50% แรก

 

3.  สินค้าที่ผลิตเรียบร้อยตามที่แจ้งในใบสั่งซื้อ  ลูกค้าต้องมารับสินค้าภายใน 60 วัน นับจากวันที่แจ้งให้มารับสินค้า และชำระ 50% หลังให้ครบตามจำนวนที่สั่งซื้อ

 

4.  กรณีที่ลูกค้าไม่มีการสั่งผลิตตามระยะเวลาที่กำหนดทางบริษัทฯ  จะดำเนินการตามความเหมาะสม 

 

5.  กรณีที่ลูกค้าไม่มารับสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว ตามระยะเวลาที่กำหนดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายหลังจากเกินเวลาที่กำหนดให้มารับ และจะดำเนินการตามความเหมาะสม 

4. เงื่อนไขการชำระเงิน

1. ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่ง  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแพ๊กเกจจิ้ง  กล่อง เป็นราคาเฉพาะค่าสินค้าเท่านั้น

2. การชำระเงินก่อนการผลิต (แล้วแต่ตามตกลงกัน) หรือตามตัวอย่าง

    2.1 ค่าค่าอย. จ่ายจำนวนเต็ม+ค่าสินค้า 50% แรกก่อนการผลิต

    2.2 ค่าสินค้า 50% หลัง+ค่าส่ง ก่อนวันส่งสินค้า

5. การเพิ่มผู้ว่าจ้าง

กรณีจ้างผลิตต้องมีการเพิ่มผู้ว่าจ้างในระบบการจดแจ้ง อย ทำได้โดย

กรณีลูกค้าไม่เป็นผู้ประกอบการกับ อย.

1. บุคคลธรรมดาเตรียมเอกสาร

    1.1 เซนเอกสารหนังสือมอบอำนาจ 1 แผ่น ส่งมาที่บริษัทหรือมาเซนตัวตนเอง (แบบฟอร์มมีให้)

    1.2 สำเนาบัตรประชาชน  เซนสำเนาถูกต้อง

    1.3 สำเนาทะเบียน เซนสำเนาถูกต้อง

    1.4 สำเนาทะเบียนพาณิชย์ เซนสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

 

2. นิติบุคคล เตรียมเอกสาร

    ต้องเป็นผู้ ผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารหนังสือรับรองบริษัท ที่ต้องเซนเอกสารและส่งเอกสาร

    2.1 เซนเอกสารหนังสือมอบอำนาจ 1 แผ่น ส่งมาที่บริษัทหรือมาเซนตัวตนเอง (แบบฟอร์มมีให้)

    2.2 สำเนาบัตรประชาชน  เซนสำเนาถูกต้อง

    2.3 สำเนาทะเบียน เซนสำเนาถูกต้อง

2.4 สำเนาทะเบียนพาณิชย์ เซนสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

2.5 สำเนาทะเบียนบ้าน ของบริษัทที่จดในหนังสือรับรอง

หมายเหตุ : การยื่นจดแจ้ง อย. ทางบริษัทผู้ผลิตจะเป็นผู้ยื่นจดแจ้งให้เท่านั้น ลูกค้าจะไม่สามารถยื่นด้วยตัวเองได้ ที่ไหนผลิตที่นั้น จดแจ้ง

 

6. ข้อมูลที่ต้องใช้ในการยื่น อย  (ตัวอย่าง)

    1. ชื่อการค้าภาษาอังกฤษ  Chor Chom         

    2. ชื่อการค้าภาษาไทย  ช ชม    

    (ชื่อไทยจะใช้เป็นคำอ่านทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ)

    3. ชื่อผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษ  Thai Herbal Facial Hair Tonic

    4. ชื่อผลิตภัณฑ์ภาษาไทย   ไทย เฮอร์เบิล เฟเชียล แฮร์ โทนิค

    (ชื่อไทยจะใช้เป็นคำอ่านทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ)

    5. ขนาดบรรจุ  10  กรัม    

    6. บรรจุภัณฑ์  ขวดแก้วหัวลูกกลิ้ง

หลังจากจดแจ้ง อย. ลูกค้าต้องดำเนินการดังนี้

1. จัดทำฉลากให้ถูกต้องตามกฎหมาย (รายละเอียดการใส่ข้อมูลในฉ,กที่ถูกต้องทางบริษัทจะเป็นผู้แจ้งให้ลูกค้าไปเป็นไฟด์ Word )

2. ใส่ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องสำอางบนฉลากให้ครบถ้วน ห้ามใช้ส่วนประกอบในเว็บไซต์โดยเด็ดขาด เนื่องจากเป็นส่วนประกอบอย่างย่อ (ส่วนประกอบแบบเต็มจะส่งให้ทาง email)

3. ห้ามโฆษณาสรรพคุณของสินค้าเกินจริง บริษัท ไม่รับผิดชอบกรณีลูกค้าไม่ทำตามที่แจ้ง

** ผู้ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

หมายเหตุ : รายละเอียดอื่นๆที่ควรทราบ

ช่องผู้ประกอบการในเว็บไซต์ของ อย. จะปรากฏชื่อผู้ผลิตเท่านั้น ในที่นี้คือ บริษัท ช้างแก้ว เนเอชรัล จำกัด           ส่วนชื่อแบรนด์และชื่อสินค้าจะเป็นของลูกค้า

 

ระยะเวลาในการดำเนินการ

- ประมาณ 14 วันทำการ (นับจากวันที่ได้เอกสารครบ และได้รับยอดชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว)

- ค่าบริการจดแจ้ง อย. 2,500 บาทต่อ 1 หมายเลขอย. (1 ผลิตภัณฑ์)

- กรณีลูกค้าที่จด อย. แล้วขาดการติดต่อกับบริษัทนานเกิน 6 เดือน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอยกเลิก อย. โดยไม้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ** บริการจดแจ้ง อย. สำหรับสินค้าที่สั่งซื้อจากทางบริษัทเท่านั้น *

บริการอื่นๆ เพิ่มเติม

1. บรรจุผลิตภัณฑ์

ทุกขั้นตอนในการบรรจุควบคุมโดยใช้มาตรฐาน GMP มีการฆ่าเชื้อบรรจุภัณฑ์ เพื่อป้องกันเชื้อโรคและสิ่งเปื้อน บรรจุด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยได้น้ำหนักตามจำนวนที่กำหนด อัตราค่าบริการในการบรรจุมีดังนี้

     1. บรรจุอย่างเดียว (ไม่ติดฉลาก ไม่ชริ้งฟิล์มหด) ราคา 3.5 บาท/ชิ้น

     2. บรรจุ+ติดฉลาก (ไม่ชริ้งฟิล์มหด) ราคา 4 บาท/ชิ้น

     3. บรรจุ+ติดฉลาก+ชริ้งฟิล์มหดกระปุก ราคา 5 บาท/ชิ้น

     4. บรรจุ+ติดฉลาก+ใส่กล่อง+ชริ้งฟิล์มหดกล่อง ราคา 6 บาท/ชิ้น

     *** ถ้าเป็นสติกเกอร์หน้า - หลัง หรือ พันรอบ  คิดราคาเพิ่มจากราคาข้างต้น ***

     *** ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับขนาด และความยากของการบรรจุ ***

     หมายเหตุ : ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับขนาดบรรจุหรือตามที่ตกลงกัน

 

2. การออกแบบโลโก้

ค่าบริการออกแบบโลโก้ กล่อง ฉลาก และอื่น

ค่าบริการ 5,000 -8000 บาท

ขั้นตอนการออกแบบโลโก้

1. ลูกค้าแจ้งความต้องการ

    1.1 ชื่อแบรนด์

    1.2 ตัวอย่างแนวโลโก้ที่ต้องการ อาจแนบ file มาให้ (ถ้ามี)

    1.3 เฉดสีที่ต้องการ

2. ลูกค้าชำระค่าออกแบบโลโก้ 

3. ทีมงานใช้เวลาออกแบบ 4-5 วัน หลังจากลูกค้าแจ้งความต้องการและชำระค่าออกแบบ (ระยะเวลาในการออกแบบขึ้นอยู่กับคิวงานและความยากง่ายของงาน)

4. ส่งแบบที่ออกแบบมาแล้วให้ลูกค้าเลือก 2 แบบ

5. หลังจากเลือกแบบแล้ว ลูกค้าสามาถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง (แก้จากงานที่ลูกค้าเลือกมา 1 แบบ)

 

3. ออกแบบฉลากเครื่องสำอาง

ค่าบริการออกแบบฉลากเครื่องสำอาง

ค่าบริการ 2000 บาท ต่อหน้า (กรณีออกแบบหน้าหลังคิด 2,500 บาท)

ขั้นตอนการออกแบบฉลากเครื่องสำอาง

1. ส่งตัวอย่างแนวฉลากที่ต้องการ อาจแนบ file มาให้ (ถ้ามี)

2. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดฉลากเครื่องสำอาง

     1. โลโก้ / ชื่อแบรนด์  (ตามที่ยื่นจดแจ้งกับ อย.)***

     2. ชื่อสินค้าภาษาอังกฤษ (ตามที่ยื่นจดแจ้งกับ อย.)***

     3. ชื่อสินค้าภาษาไทย (ตามที่ยื่นจดแจ้งกับ อย.)***

     4. ชนิดของเครื่องสำอาง/ คุณสมบัติเครื่องสำอาง

     5. ส่วนประกอบสำคัญ (ตามที่ยื่นจดแจ้งกับ อย.)

     6. วิธีใช้

     7. ผู้จัดจำหน่าย (ระบุหรือไม่ก็ได้)

     8. ผู้ผลิตและที่ตั้ง (ตามที่ยื่นจดแจ้งกับ อย.)

     9. ครั้งที่/ วันผลิต***

     10. เลขที่ใบรับแจ้ง (ตามที่ยื่นจดแจ้ง อย.)***

     11. ปริมาณสุทธิ

     *** กรณีพื้นที่บรรจุภัณฑ์มีจำกัด คือน้อยกว่า 20 ตารางเซนติเมตร  สามารถระบุเฉพาะ รายการ 1, 2, 3, 9, และ 10  ส่วนที่เหลือสามารถระบุอยู่ในใบกำกับสินค้า

3. ลูกค้าชำระค่าออกแบบฉลาก 

4. ทีมงานใช้เวลาออกแบบ 4-5 วัน หลังจากลูกค้าแจ้งความต้องการและชำระค่าออกแบบ (ระยะเวลาในการออกแบบขึ้นอยู่กับคิวงานและความยากง่ายของงาน)

5. ส่งแบบที่ออกแบบมาแล้วให้ลูกค้าเลือก 2 แบบ

6. หลังจากเลือกแบบแล้ว ลูกค้าสามาถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง (แก้จากงานที่ลูกค้าเลือกมา 1 แบบ)

 

ค่าบริการในการสั่งพิมพ์ฉลาก

 

กระดาษสติกเกอร์สีขาวกันน้ำ ขนาดกระดาษ 1 ตร.เมตร 600 บาท

กระดาษสติกเกอร์ใสกันน้ำ  ขนาดกระดาษ 1 ตร.เมตร    600 บาท

** จำนวนสติ๊กเกอร์ที่ได้ต่อแผ่นขึ้นอยู่กับขนาดของฉลาก **

** บริการสำหรับลูกค้าที่ซื้อหรือสั่งผลิตสินค้ากับทางบริษัทเท่านั้น **

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ThaiMedic.co - icon.002.png
ThaiMedic.co - icon.004.png
ThaiMedic.co - icon.006.png
ThaiMedic.co - icon.008.png
Call Center
02-583-2059
Mobile & LINE
086-309-8106
086-360-4720
099-123-4441
Email
ThaiMedic.info@gmail.com
 
 
 
bottom of page