บริการหลังการขาย

บริการหลังการขายสินค้า

 

 1. ติดต่อสอบถามความพึงพอใจลูกค้าหลังจากสั่งซื้อสินค้าไป

 2. ติดตามผลลัพธ์การใช้สินค้า

 3. แจ้งข่าวสารส่วนลดโปรโมชั่นต่างๆ

 

บริการหลังการอบรม

 

 1. ให้ผู้เข้าอบรมทำแบบประเมินความพึงพอใจหลังการเข้าอบรม

 2. แจ้งข่าวสารส่วนลดโปรโมชั่นต่างๆ

 3. แนะนำวิธีการติดต่อ อย.เพื่อขอสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง (โรงงานเครื่องสำอาง) และขั้นตอนการขอเลขที่ใบรับจดแจ้ง (เลข อย. เครื่องสำอาง) ทราบขั้นตอนการเตรียมเอกสาร และขั้นตอนการขออนุญาต

 4. แนะนำผู้เชี่ยวชาญการทำระบบมาตราฐาน GMP/HALAL โรงงานเครื่องสำอาง และมาตราฐานระบบสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 5. แนะนำที่ปรึกษา ด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ และ Digital Marketing

 6. ให้คำปรึกษาเกี่ยวขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์หลังการเข้าอบรม

 7. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าอบรมซ้ำในหลักสูตรเดิมได้อีก 1 ครั้ง เพื่อทบทวน


บริการหลังการ OEM

 

 1. ติดตามสอบถามความพึงพอใจลูกค้า

 2. ติดตามคุณภาพของผลิตภัณฑ์ลูกค้า เพื่อตรงตามมาตรฐานที่กำหนด

 3. แนะนำสูตรใหม่ๆ ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้นำไปต่อยอดพัฒนาในแบรนด์ของลูกค้า

 4. แนะนำที่ปรึกษา ด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ และ Digital Marketing

 5. แจ้งข่าวสารส่วนลดโปรโมชั่นต่างๆ

ThaiMedic.co - icon.002.png
ThaiMedic.co - icon.004.png
ThaiMedic.co - icon.006.png
ThaiMedic.co - icon.008.png
ThaiMedic.co - icon.020.png
Call Center
02-583-2059086-309-8106,
086-360-4720, 099-123-4441

บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Changkaew Natural Co., Ltd.

ศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภค (24 ชม.)

Address : 30/131 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
Tax ID :  0105553050251
Bank Account : KBank 575-2-11756-1
บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง สำหรับคำร้องเรียนที่ท่านได้กรุณาแจ้งเข้ามา โดยทางสถาบันฯ จะนำไปแก้ไขและพัฒนาสินค้าและการบริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป