ศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภค (24 ชม.)

บริษัท เวชศาสตร์ความงามแผนไทย จำกัด ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง สำหรับคำร้องเรียนที่ท่านได้กรุณาแจ้งเข้ามา โดยทางบริษัทฯ จะนำไปแก้ไขและพัฒนาสินค้าและการบริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยท่านสามารถร้องเรียนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

1. สินค้ามีปัญหา เช่น ชำรุด, ไม่ใช่ที่สั่ง, ได้ของไม่ครบ, หมดอายุ ฯลฯ

2. การให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานของ ข้อตกลงในการให้บริการ

 

กรณีสินค้ามีปัญหา

 

หากท่านพบว่าสินค้ามีปัญหา เช่น ชำรุด, ไม่ใช่ที่สั่ง, ได้ของไม่ครบ, ไม่ตรงตามที่โฆษณา, หมดอายุ, ตอนซื้อไม่พบปัญหาแต่เมื่อใช้กลับพบปัญหา ฯลฯ สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้

1. รวบรวมหลักฐาน ใบสั่งซื้อสินค้าหรือคำสั่งซื้อสินค้า, ข้อความสนทนาการซื้อสินค้าระหว่างท่านกับผู้ขาย (บริษัทฯ/ตัวแทน), ข้อมูลผู้ขาย (บริษัทฯ/ตัวแทน), หลักฐานการชำระเงิน, ถ่ายรูปสินค้าและเก็บสินค้าไว้เป็นหลักฐาน

2. ติดต่อผู้ขาย (บริษัทฯ/ตัวแทน) ให้แก้ไขปัญหา กรณีซื้อแล้วพบปัญหาทันทีหรือพบหลังจากนั้น ซึ่งไม่เกินระยะเวลาตามเงื่อนไขการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ให้ท่านรีบดำเนินการส่งคืนสินค้าหรือเคลมสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเรียกร้องให้ผู้ขาย (บริษัทฯ/ตัวแทน) แก้ไขหรือเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงิน โดยทำตามขั้นตอนที่ทางบริษัทฯ แจ้งไว้ใน นโยบายการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า หากยังไม่ได้รับการแก้ไขตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ท่านสามารถร้องเรียนเข้ามายังบริษัทฯ ได้ ตลอด 24 ชม. ทุกวัน

ช่องทางการร้องเรียน

1. ร้องเรียนผ่าน LINE [ คลิกที่นี่ ]

2. ร้องเรียนผ่าน Inbox [ คลิกที่นี่ ]

3. ร้องเรียนผ่านแบบฟอร์มร้องเรียน

แบบฟอร์มร้องเรียน
ThaiMedic.co - icon.002.png
ThaiMedic.co - icon.004.png
ThaiMedic.co - icon.006.png
ThaiMedic.co - icon.008.png
ThaiMedic.co - icon.020.png
Call Center
02-583-2059086-309-8106,
086-360-4720, 099-123-4441

บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Changkaew Natural Co., Ltd.

ศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภค (24 ชม.)

Address : 30/131 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
Tax ID :  0105553050251
Bank Account : KBank 575-2-11756-1
บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง สำหรับคำร้องเรียนที่ท่านได้กรุณาแจ้งเข้ามา โดยทางสถาบันฯ จะนำไปแก้ไขและพัฒนาสินค้าและการบริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป