ทีมบุคลากรของ ThaiMedic.co

คุณนฤมล ผุยมูลตรี
(เอ๋)

ผู้จัดการทั่วไป

“จงทำงานหนักในความเงียบ แล้วปล่อยให้ความสำเร็จ เป็นตัวส่งเสียง”
cr. Frank Ocean

คุณพัชรินทร์ หมั่นการ
(จิ๋ม)

หัวหน้าฝ่ายผลิต

“การรวมตัวคือจุดเริ่มต้น การอยู่ร่วมกันคือความก้าวหน้า และการทำงานร่วมกันคือความสำเร็จ”
cr. Henry Ford

คุณอภิชาติ เจริญผล
(เช้ง)

ฝ่ายผลิต

“คุณคือใครในวันพรุ่งนี้เริ่มจากสิ่งที่คุณทำในวันนี้”

คุณสุรชัย พ่วงปาน
(หนึ่ง)

ฝ่ายจัดซื้อ

“ทุกๆวันอาจจะไม่ใช่วันที่ดีแต่มันก็มีสิ่งที่ดี ๆ บางสิ่งเกิดขึ้นในทุก ๆ วัน”

คุณอาริสา งามสุขศรี
(จุ๋ม)

หัวหน้าฝ่ายอบรม

“ไม่มีความสำเร็จใดๆที่หล่นลงมาจากท้องฟ้า ทุกความสำเร็จล้วนได้มาจากการตั้งใจฝึกฝน เรียนรู้ ขยัน ไม่ย่อท้อกับปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอ”

คุณอภิษฎา เมธามัย
(มิ้งค์)

หัวหน้าฝ่ายโฆษณา

“การคิดบวก ทำให้คุณทำอะไรได้ดีกว่าการคิดลบ”
cr. ซิก ซิกลาร์ นักเขียนชาวอเมริกัน

คุณอภิเชษฐ อินวันนา
(จิม)

ฝ่ายผลิต

“ความผิดพลาด ทำให้วิธีการที่ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น”

คุณกัญญ์ชลา สิงห์มะเริง
(แมรี่)

ฝ่ายขนส่ง

“ไม่มีสิ่งใดทดแทนการทำงานหนัก อย่ายอมแพ้ อย่าหยุดที่จะเชื่อ และหยุดการต่อสู้กับมัน”

คุณพรรวินทร์ สนิทบุญ
(โจ)

หัวหน้าฝ่ายผลิต

“คนสำเร็จไม่ใช่คนช่างฝัน แต่เป็นคนขยัน ที่ฝันและลงมือทำ”
cr. คำคมคนทำงาน

คุณมนฑกานต์ ขอเหล็ก
(แนน)

ฝ่ายขาย

“คุณไม่สามารถซื้อความสำเร็จได้ ต้องใช้ความอดทนและความพยายามแลกเอามา”

คุณวรรณา จันไข่
(แสบ)

ฝ่ายผลิต

“อะไรทีทำด้วยใจ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มันก็ดีทั้งนั้น”
cr. พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง