top of page

OEM : Standard (มีสูตรให้เลือก)

พัฒนาสูตรด้วยนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ให้บริการแบบครบวงจร (ONE STOP SERVICE) ลูกค้าสามารถเลือกสูตรที่ต้องการและสามารถกำหนดคุณสมบัติสารสกัด เนื้อสัมผัส สี และกลิ่น ได้ตามความต้องการ

- เรามีโรงงานผลิตครีมและเครื่องสำอางบำรุงผิวทุกชนิด ตามมาตรฐาน GMP

- ดูแลและให้บริการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉลาก และบรรจุภัณฑ์

- บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจแบบครบวงจร

- วางแผนผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามหลักมาตรฐานสากล

- บริการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง (อย.) ภายใต้แบรนด์ของท่านเอง

OEM แบบมีสูตรให้เลือก คือ ลูกค้าเลือกจากสูตรมาตราฐาน ที่บริษัทฯ มี สูตรอยู่แล้ว แต่สามารถเลือกสีและกลิ่นได้ทันที โดยไม่มีการพัฒนาสูตร

 1. รายละเอียดลูกค้าที่ต้องแจ้ง

  - ชื่อผู้ลูกค้า
  - ที่อยู่
  - มือถือ (ที่ติดต่อสะดวกที่สุด)
  - เบอร์บ้าน/เบอร์ออฟฟิต 
  - ไอดีLine
  - อีเมลล์
  - อื่นๆ

   

 2. ผลิตภัณฑ์ต้องการให้แกะสูตร

  - เลือกผลิตภัณฑ์ต้องการผลิต/สูตรที่ต้องการผลิต    
  - บริษัทฯ เสนอราคาต่อกิโลกรัม
  - บริษัทฯ เสนอราคาต่อก้อน (กรณีเป็นสบู่ก้อน)
  - คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
  - สีที่ต้องการ
  - กลิ่นที่ต้องการ

   

 3. เงื่อนไขในการผลิต

  1. กรณีมีการสั่งผลิตแล้วมีการมัดจำค่าสินค้ามาแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการผลิตได้ในทุกกรณี  ถ้ามีการยกเลิกทางบริษัทฯ ไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี  และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าชนิดอื่นได้ทั้งสิ้น

  2. ระยะเวลาในการสั่งผลิตสินค้านับจากวันที่มีการมัดจำค่าสินค้า ลูกค้าต้องสั่งผลิตสินค้าภายในไม่เกิน 90วัน นับจากวันที่มัดจำสินค้า50% แรก

  3. สินค้าที่ผลิตเรียบร้อยตามที่แจ้งในใบสั่งซื้อ  ลูกค้าต้องมารับสินค้าภายใน 60 วัน นับจากวันที่แจ้งให้มารับสินค้า และชำระ 50% หลังให้ครบตามจำนวนที่สั่งซื้อ

  4. กรณีที่ลูกค้าไม่มีการสั่งผลิตตามระยะเวลาที่กำหนดทางบริษัทฯ  จะดำเนินการตามความเหมาะสม

  5. กรณีที่ลูกค้าไม่มารับสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว ตามระยะเวลาที่กำหนดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายหลังจากเกินเวลาที่กำหนดให้มารับ และจะดำเนินการตามความเหมาะสม

   

 4. เงื่อนไขการชำระเงิน

  1. ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่ง  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแพ๊กเกจจิ้ง  กล่อง เป็นราคาเฉพาะค่าสินค้าเท่านั้น

  2. การชำระเงินก่อนการผลิต (แล้วแต่ตามตกลงกัน) หรือตามตัวอย่าง
      2.1 ค่าค่าอย. จ่ายจำนวนเต็ม+ค่าสินค้า 50% แรกก่อนการผลิต
      2.2 ค่าสินค้า 50% หลัง+ค่าส่ง ก่อนวันส่งสินค้า

   

 5. การเพิ่มผู้ว่าจ้าง

  กรณีจ้างผลิตต้องมีการเพิ่มผู้ว่าจ้างในระบบการจดแจ้ง อย ทำได้โดยกรณีลูกค้าไม่เป็นผู้ประกอบการกับ อย.

  1. บุคคลธรรมดาเตรียมเอกสาร
      1.1 เซนเอกสารหนังสือมอบอำนาจ 1 แผ่น ส่งมาที่บริษัทหรือมาเซนตัวตนเอง (แบบฟอร์มมีให้)
      1.2 สำเนาบัตรประชาชน  เซนสำเนาถูกต้อง
      1.3 สำเนาทะเบียน เซนสำเนาถูกต้อง
      1.4 สำเนาทะเบียนพาณิชย์ เซนสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

  2. นิติบุคคล เตรียมเอกสาร ต้องเป็นผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารหนังสือรับรองบริษัท ที่ต้องเซนเอกสารและส่งเอกสาร
      2.1 เซนเอกสารหนังสือมอบอำนาจ 1 แผ่น ส่งมาที่บริษัทหรือมาเซนตัวตนเอง (แบบฟอร์มมีให้)
      2.2 สำเนาบัตรประชาชน  เซนสำเนาถูกต้อง
      2.3 สำเนาทะเบียน เซนสำเนาถูกต้อง
      2.4 สำเนาทะเบียนพาณิชย์ เซนสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
      2.5 สำเนาทะเบียนบ้าน ของบริษัทที่จดในหนังสือรับรอง

  หมายเหตุ : การยื่นจดแจ้ง อย. ทางบริษัทผู้ผลิตจะเป็นผู้ยื่นจดแจ้งให้เท่านั้น ลูกค้าจะไม่สามารถยื่นด้วยตัวเองได้ ที่ไหนผลิตที่นั้น จดแจ้ง

   

 6. ข้อมูลที่ต้องใช้ในการยื่น อย  (ตัวอย่าง)

  1. ชื่อการค้าภาษาอังกฤษ Chor Chom
  2. ชื่อการค้าภาษาไทย ช ชม
  (ชื่อไทยจะใช้เป็นคำอ่านทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ)
  3. ชื่อผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษ Thai Herbal Facial Hair Tonic
  4. ชื่อผลิตภัณฑ์ภาษาไทย ไทย เฮอร์เบิล เฟเชียล แฮร์ โทนิค
  (ชื่อไทยจะใช้เป็นคำอ่านทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ)
  5. ขนาดบรรจุ 10 กรัม
  6. บรรจุภัณฑ์ ขวดแก้วหัวลูกกลิ้ง

  หลังจากจดแจ้ง อย. ลูกค้าต้องดำเนินการดังนี้

  1. จัดทำฉลากให้ถูกต้องตามกฎหมาย (รายละเอียดการใส่ข้อมูลในฉ,กที่ถูกต้องทางบริษัทจะเป็นผู้แจ้งให้ลูกค้าไปเป็นไฟด์ Word )

  2. ใส่ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องสำอางบนฉลากให้ครบถ้วน ห้ามใช้ส่วนประกอบในเว็บไซต์โดยเด็ดขาด เนื่องจากเป็นส่วนประกอบอย่างย่อ (ส่วนประกอบแบบเต็มจะส่งให้ทาง email)

  3. ห้ามโฆษณาสรรพคุณของสินค้าเกินจริง บริษัท ไม่รับผิดชอบกรณีลูกค้าไม่ทำตามที่แจ้ง

  ** ผู้ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ


  หมายเหตุ รายละเอียดอื่นๆที่ควรทราบ

  ช่องผู้ประกอบการในเว็บไซต์ของ อย. จะปรากฏชื่อผู้ผลิตเท่านั้น ในที่นี้คือ บริษัท ช้างแก้ว เนเอชรัล จำกัด ส่วนชื่อแบรนด์และชื่อสินค้าจะเป็นของลูกค้า

  ระยะเวลาในการดำเนินการ

  ประมาณ 14 วันทำการ (นับจากวันที่ได้เอกสารครบ และได้รับยอดชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว)
  ค่าบริการจดแจ้ง อย. 2,500 บาทต่อ 1 หมายเลขอย. (1 ผลิตภัณฑ์)
  กรณีลูกค้าที่จด อย. แล้วขาดการติดต่อกับบริษัทนานเกิน 6 เดือน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอยกเลิก อย. โดยไม้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  ** บริการจดแจ้ง อย. สำหรับสินค้าที่สั่งซื้อจากทางบริษัทเท่านั้น **

 

 

บริการอื่นๆ เพิ่มเติม

 1. บรรจุผลิตภัณฑ์

  ทุกขั้นตอนในการบรรจุควบคุมโดยใช้มาตรฐาน GMP มีการฆ่าเชื้อบรรจุภัณฑ์ เพื่อป้องกันเชื้อโรคและสิ่งเปื้อน บรรจุด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยได้น้ำหนักตามจำนวนที่กำหนด อัตราค่าบริการในการบรรจุมีดังนี้

  1. บรรจุอย่างเดียว (ไม่ติดฉลาก ไม่ชริ้งฟิล์มหด) ราคา 3.5 บาท/ชิ้น
  2. บรรจุ+ติดฉลาก (ไม่ชริ้งฟิล์มหด) ราคา 4 บาท/ชิ้น
  3. บรรจุ+ติดฉลาก+ชริ้งฟิล์มหดกระปุก ราคา 5 บาท/ชิ้น
  4. บรรจุ+ติดฉลาก+ใส่กล่อง+ชริ้งฟิล์มหดกล่อง ราคา 6 บาท/ชิ้น

  *** ถ้าเป็นสติกเกอร์หน้า - หลัง หรือ พันรอบ  คิดราคาเพิ่มจากราคาข้างต้น ***

  *** ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับขนาด และความยากของการบรรจุ ***

  หมายเหตุ : ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับขนาดบรรจุหรือตามที่ตกลงกัน

   

 2. การออกแบบโลโก้

  ค่าบริการออกแบบโลโก้ กล่อง ฉลาก และอื่นๆ ค่าบริการ 5,000 -8000 บาท

  ขั้นตอนการออกแบบโลโก้

  1. ลูกค้าแจ้งความต้องการ
      1.1 ชื่อแบรนด์
      1.2 ตัวอย่างแนวโลโก้ที่ต้องการ อาจแนบ file มาให้ (ถ้ามี)
      1.3 เฉดสีที่ต้องการ
  2. ลูกค้าชำระค่าออกแบบโลโก้ 
  3. ทีมงานใช้เวลาออกแบบ 4-5 วัน หลังจากลูกค้าแจ้งความต้องการและชำระค่าออกแบบ (ระยะเวลาในการออกแบบขึ้นอยู่กับคิวงานและความยากง่ายของงาน)
  4. ส่งแบบที่ออกแบบมาแล้วให้ลูกค้าเลือก 2 แบบ
  5. หลังจากเลือกแบบแล้ว ลูกค้าสามาถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง (แก้จากงานที่ลูกค้าเลือกมา 1 แบบ)

   

 3. ออกแบบฉลากเครื่องสำอาง

  ค่าบริการออกแบบฉลากเครื่องสำอาง ค่าบริการ 2000 บาท ต่อหน้า (กรณีออกแบบหน้าหลังคิด 2,500 บาท)

  ขั้นตอนการออกแบบฉลากเครื่องสำอาง

  1. ส่งตัวอย่างแนวฉลากที่ต้องการ อาจแนบ file มาให้ (ถ้ามี)
  2. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดฉลากเครื่องสำอาง
      1. โลโก้ / ชื่อแบรนด์  (ตามที่ยื่นจดแจ้งกับ อย.)***
      2. ชื่อสินค้าภาษาอังกฤษ (ตามที่ยื่นจดแจ้งกับ อย.)***
      3. ชื่อสินค้าภาษาไทย (ตามที่ยื่นจดแจ้งกับ อย.)***
      4. ชนิดของเครื่องสำอาง/ คุณสมบัติเครื่องสำอาง
      5. ส่วนประกอบสำคัญ (ตามที่ยื่นจดแจ้งกับ อย.)
      6. วิธีใช้
      7. ผู้จัดจำหน่าย (ระบุหรือไม่ก็ได้)
      8. ผู้ผลิตและที่ตั้ง (ตามที่ยื่นจดแจ้งกับ อย.)
      9. ครั้งที่/ วันผลิต***
      10. เลขที่ใบรับแจ้ง (ตามที่ยื่นจดแจ้ง อย.)***
      11. ปริมาณสุทธิ

  *** กรณีพื้นที่บรรจุภัณฑ์มีจำกัด คือน้อยกว่า 20 ตารางเซนติเมตร  สามารถระบุเฉพาะ รายการ 1, 2, 3, 9, และ 10  ส่วนที่เหลือสามารถระบุอยู่ในใบกำกับสินค้า

  3. ลูกค้าชำระค่าออกแบบฉลาก
  4. ทีมงานใช้เวลาออกแบบ 4-5 วัน หลังจากลูกค้าแจ้งความต้องการและชำระค่าออกแบบ (ระยะเวลาในการออกแบบขึ้นอยู่กับคิวงานและความยากง่ายของงาน)
  5. ส่งแบบที่ออกแบบมาแล้วให้ลูกค้าเลือก 2 แบบ
  6. หลังจากเลือกแบบแล้ว ลูกค้าสามาถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง (แก้จากงานที่ลูกค้าเลือกมา 1 แบบ)

  ค่าบริการในการสั่งพิมพ์ฉลาก
  กระดาษสติกเกอร์สีขาวกันน้ำ ขนาดกระดาษ 1 ตร.เมตร 600 บาท
  กระดาษสติกเกอร์ใสกันน้ำ  ขนาดกระดาษ 1 ตร.เมตร 600 บาท
  ** จำนวนสติ๊กเกอร์ที่ได้ต่อแผ่นขึ้นอยู่กับขนาดของฉลาก **
  ** บริการสำหรับลูกค้าที่ซื้อหรือสั่งผลิตสินค้ากับทางบริษัทเท่านั้น **

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ThaiMedic.co - icon.002.png
ThaiMedic.co - icon.004.png
ThaiMedic.co - icon.006.png
ThaiMedic.co - icon.008.png
Call Center
02-583-2059
Mobile & LINE
086-309-8106
086-360-4720
099-123-4441
Email
ThaiMedic.info@gmail.com
 
 
 
bottom of page