รับสกัดสาร

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสกัดสารจากพืชและสมุนไพร เพื่อนำพืชและสมุนไพรจากธรรมชาติมาแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบสารสกัด  ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอางจากสมุนไพร โดยมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยจากแหล่งต่างๆและมีการค้นคว้าวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับคุณภาพที่ดีที่สุด

ทางเรารับสกัดสารจากพืชสมุนไพรตามที่ลูกค้าต้องการ โดยเป็นตัวกลางในการจัดหาวัตถุดิบ หรือจากวัตถุดิบที่ลูกค้าจัดหามาให้ โดยมีขั้นตอนการสกัดสารที่สะอาด ทันสมัย ได้มาตรฐาน และนำเอานวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ในการพัฒนาสารสกัดพืชและสมุนไพร

เรามีวิธีการสกัดที่หลายรูปแบบ เราจึงสามารถผลิตสารสกัดจากพืชและสมุนไพรได้หลากหลาย และสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับสารสกัดแต่ละชนิด เพื่อให้ท่านได้สารออกฤทธิ์ที่ต้องการและมีคุณภาพดี และสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอางจากพืชและสมุนไพรให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด

ThaiMedic.co - icon.002.png
ThaiMedic.co - icon.004.png
ThaiMedic.co - icon.006.png
ThaiMedic.co - icon.008.png
Call Center
02-583-2059
Mobile & LINE
086-309-8106
086-360-4720
099-123-4441
Email
ThaiMedic.info@gmail.com
 
 
 
ThaiMedic.co - icon.002.png
ThaiMedic.co - icon.004.png
ThaiMedic.co - icon.006.png
ThaiMedic.co - icon.008.png
ThaiMedic.co - icon.020.png
Call Center
02-583-2059086-309-8106,
086-360-4720, 099-123-4441

บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Changkaew Natural Co., Ltd.

ศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภค (24 ชม.)

Address : 30/131 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
Tax ID :  0105553050251
Bank Account : KBank 575-2-11756-1
บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง สำหรับคำร้องเรียนที่ท่านได้กรุณาแจ้งเข้ามา โดยทางสถาบันฯ จะนำไปแก้ไขและพัฒนาสินค้าและการบริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป