คณะผู้บริหาร ThaiMedic.co

นายไพโรจน์ ณ หนองคาย

President

" เคารพในพระพุทธเจ้า เคารพในพระธรรม เคารพในพระสงฆ์ มีศีลห้าบริสุทธิ์สำหรับฆาราวาส จิตทรงพรหมวิหาร 4 มีหิริและโอตตัปปะ นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ "

อาจารย์เจด็จ ฤทธิ์อุดม

Managing Director, MD

" คนเราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่คุณสามารถควบคุมทัศนคติและวิธีแก้ไขปัญหาได้ การมีความคิดด้านบวกเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบและเราทุกคนสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เสมอ ตราบใดที่เรายังไม่ล้มเลิก ความสำเร็จจะตามมา "

อาจารย์กรรญดา ณ หนองคาย

Managing Director, MD

" จินตนาการนั้นทรงพลัง มันก็เหมือนกับการมองเห็นชีวิตในวันข้างหน้า จินตนาการนั้นสำคัญกว่าความรู้ อย่าตั้งเป้าหมายเพียงเพื่อประสบความสำเร็จ แต่จงทำให้ทุกสิ่งเกิดคุณค่า "

นายธนภณ ณ หนองคาย

Managing Director, MD

" คนเราต้องเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ และต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิต เพราะทุกคนต้องปรับตัวตามโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความผิดพลาดไม่ใช่บาดแผล แต่คือบทเรียนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้ "

ThaiMedic.co - icon.002.png
ThaiMedic.co - icon.004.png
ThaiMedic.co - icon.006.png
ThaiMedic.co - icon.008.png
ThaiMedic.co - icon.020.png
Call Center
02-583-2059086-309-8106,
086-360-4720, 099-123-4441

บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Changkaew Natural Co., Ltd.

ศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภค (24 ชม.)

Address : 30/131 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
Tax ID :  0105553050251
Bank Account : KBank 575-2-11756-1
บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง สำหรับคำร้องเรียนที่ท่านได้กรุณาแจ้งเข้ามา โดยทางสถาบันฯ จะนำไปแก้ไขและพัฒนาสินค้าและการบริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป