อาจารย์เจด็จ ฤทธิ์อุดม

Managing Director, MD

" คนเราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่คุณสามารถควบคุมทัศนคติและวิธีแก้ไขปัญหาได้ การมีความคิดด้านบวกเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบและเราทุกคนสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เสมอ ตราบใดที่เรายังไม่ล้มเลิก ความสำเร็จจะตามมา "

ประวัติส่วนตัว

วันเดือนปีเกิด : 4 เมษายน 2509
คู่สมรส : น.ส.กรรญดา ณ หนองคาย
ที่อยู่ปจุบัน : 30/131 ม.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ประวัติการศึกษา

Dip. in Electronics ; Rajamangala University of Technology Krungthep ThaiLand
BB.A (Management) : Rajamangala University of Technology Tawan-Ok : Chakrabongse Bhuvanarth Campus Thailand
M.Sc. (Cosmetic Science) : Mae Fah Luang University Thailand

ประสบการณ์การทำงาน

Sales Executive : Medical equipment and tools Company

Sale Manager : Electronic Campany

ประสบการณ์การศึกษา ดูงานต่างประเทศ :

- ด้านนวัตกรรมและการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศเยอรมัน – สวิสเซอร์แลนด - อิตาลี :สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ISMED

- ศึกษาดูงานและการสำรวจตลาด ณ เมืองดูไบ :สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ISMED

- อบรม Good Manufacturing Practice / GMP กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)

ผลงานวิจัย : การกระตุ้นการงอกของเส้นผม ด้วยสารสกัดมะหาด วิทยานิพนธ์

ประสบการณ์ : การผลิต การสอน การ R&D สูตรสบู่ทำมือ สูตรสบู่โรงงาน และเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงงานสบู่ กว่า 20 ปี

การเป็นวิทยากรบรรย : การผลิตสบู่ แก่องค์กรต่างๆ

ตำแหน่งในปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวชศาสตร์ความงามแผนไทย จำกัด

ช่องทางติดต่อ

-

ThaiMedic.co - icon.002.png
ThaiMedic.co - icon.004.png
ThaiMedic.co - icon.006.png
ThaiMedic.co - icon.008.png
ThaiMedic.co - icon.020.png
Call Center
02-583-2059086-309-8106,
086-360-4720, 099-123-4441

บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Changkaew Natural Co., Ltd.

ศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภค (24 ชม.)

Address : 30/131 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
Tax ID :  0105553050251
Bank Account : KBank 575-2-11756-1
บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง สำหรับคำร้องเรียนที่ท่านได้กรุณาแจ้งเข้ามา โดยทางสถาบันฯ จะนำไปแก้ไขและพัฒนาสินค้าและการบริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป