พันธกิจ, เป้าหมาย และวิสัยทัศน์

นโยบาย บริษัท เวชศาสตร์ความงามแผนไทย จำกัด

​    “มุ่งมั่นให้บริการด้านสุขภาพความงามจากธรรมชาติและสมุนไพรไทย รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

วิสัยทัศน์

​    เป็นผู้นำในธุรกิจการผลิต ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและสมุนไพร รวมทั้งการบริการฝึกอบรมด้านสุขภาพความงาม ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  ผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสมุนไพรไทย และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในด้านคุณภาพและการบริการในระดับมาตรฐานสากล

พันธกิจ

 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณภาพงานบริการอย่างมีระบบมาตรฐานในการบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

 2. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของงานผลิต และงานบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดการที่รวดเร็วและยืดหยุ่น ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ

 3. มุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านสุขภาพและความงามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล และสร้างความสุขและความภาคภูมิใจในการทำงานกับบริษัทฯ

 4. การคำนึงถึงชีวอนามัย ความปลอดภัย และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตและบริการทุกครั้งที่ดำเนินการ

 5. การใช้วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างผลกำไรและผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่องสำหรับบริษัท

 6. มุ่งมั่นในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรและผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่าง เพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาด

กลยุทธ์

 

 1. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางด้านสุขภาพและความงาม และทักษะความสามารถในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ

 2. การลดต้นทุนในขบวนการผลิต ขบวนการจัดหาวัตถุดิบ โดยการหาเทคนิคการผลิตใหม่ๆ มาช่วยในการลดต้นทุน

 3. การพัฒนาระบบการสื่อสาร ทั้งภายในองค์กรและภายนอกให้ได้รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน

 4. การรักษาคุณภาพของการผลิตและบริการ เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มลูกค้ารายใหม่

 5. การส่งเสริมสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดการรักองค์กร

 6. ปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อกฎหมายด้านชีวอนามัย ความปลอดภัย และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

 

 

​วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

 

 1. มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ผลิตเครื่องสำอางธรรมชาติและสมุนไพรระดับโลก

 2. มีห้อง Lab ,โรงงาน และ R&D ทีได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับโลก

 3. เป็นผู้นำอันดับ 1 ด้านการอบรมคอร์สเครื่องสำอางจากธรรมชาติและสมุนไพร รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและสมุนไพร

 4. มียอดขายไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านต่อปี

 5. ให้ความสำคัญกับมาตรฐานความเป็นอยู่ของพนักงาน เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งความสุข

 

 

 

 

 

ThaiMedic.co - icon.002.png
ThaiMedic.co - icon.004.png
ThaiMedic.co - icon.006.png
ThaiMedic.co - icon.008.png
ThaiMedic.co - icon.020.png
Call Center
02-583-2059086-309-8106,
086-360-4720, 099-123-4441

บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Changkaew Natural Co., Ltd.

ศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภค (24 ชม.)

Address : 30/131 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
Tax ID :  0105553050251
Bank Account : KBank 575-2-11756-1
บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง สำหรับคำร้องเรียนที่ท่านได้กรุณาแจ้งเข้ามา โดยทางสถาบันฯ จะนำไปแก้ไขและพัฒนาสินค้าและการบริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป