จรรยาบรรณของตัวแทนจำหน่าย

 1. ใช้วิธีการที่ซื่อสัตย์การดำเนินการขายนั้น ให้มีความซื่อตรงต่อลูกค้า ไม่หลอกลวงผู้บริโภค ผู้ซื้อ หรือสังคมโดยส่วนรวม ไม่ให้ข้อมูลที่เกินจริงหรือข้อมูลเท็จ การเพิ่มยอดขายควรเน้นความจริงใจและความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและสังคม หรือใช้วิธีที่ไม่ซื่อสัตย์ ขาดความจริงใจต่อลูกค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานให้กับสังคม รวมไปถึงการการรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าไปเปิดเผย
   

 2. ให้ความใส่ใจแก่ความสนใจของลูกค้า มีความจริงใจในการให้บริการช่วยเหลือลูกค้าแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการ เป็นผู้ติดตามการร้องเรียนอย่างรวดเร็วโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกค้า ไม่ว่าลูกค้าจะมียอดการสั่งซื้อจำนวนมากหรือน้อยที่แตกต่างกัน การให้บริการมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน กล่าวคือ มอบบริการที่ดีและน่าพึงพอใจแก่ลูกค้า
   

 3. ปฏิบัติงานหลังการขายอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากบริการหลังการขายที่มอบให้กับลูกค้าจะสะท้อนถึงความใส่ใจ ดูแล และติดตามผลหลังการใช้งานผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ตัวแทนจำหน่ายจะได้รับข้อมูลการใช้งาน ความพึงพอใจ ข้อคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งจะสามารถนำไปการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังเป็นการรักษาฐานลูกค้าและสร้างความจงรักภักดีต่อผลิตภัณฑ์ให้เป็นลูกค้าต่อเนื่องในระยะยาว
   

 4. ตัวแทนจำหน่ายจึงควรมีความรับผิดชอบต่อบริษัท โดยต้องทำงานด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นคงเจริญเติบโตก้าวหน้าแก่บริษัท ตัวแทนจำหน่ายต้องมีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ ศึกษาข่าวสารทางการตลาด เรียนรู้และทำความรู้จักองค์กรคู่แข่ง ช่วยรักษาภาพลักษณ์ด้านดีของบริษัท ช่วยรักษาความลับของบริษัท ระมัดระวังมิให้เกิดการเสียหาย ไม่ร่วมมือกับบุคคลอื่นเพื่อสร้างความเสียหายต่อบริษัท ไม่เปิดเผยความลับของบริษัท
   

 5. ตัวแทนจำหน่ายต้องมีจรรยาบรรณต่อคู่แข่งของบริษัทด้วย โดยงดเว้นพฤติกรรมที่ไม่ถูกจริยธรรม เช่น หลีกเลี่ยงการโจมตีคู่แข่ง กล่าวถึงผลิตภัณฑ์หรือนโยบายของคู่แข่งในแง่ลบ เปรียบเทียบคู่แข่งอย่างไม่ยุติธรรม การกระทำดังกล่าวถือเป็นกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ และอาจทำให้ลูกค้ามีทัศนคติที่ไม่ดีต่อตัวแทนจำหน่ายและบริษัทได้

ThaiMedic.co - icon.002.png
ThaiMedic.co - icon.004.png
ThaiMedic.co - icon.006.png
ThaiMedic.co - icon.008.png
ThaiMedic.co - icon.020.png
Call Center
02-583-2059086-309-8106,
086-360-4720, 099-123-4441

บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Changkaew Natural Co., Ltd.

ศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภค (24 ชม.)

Address : 30/131 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
Tax ID :  0105553050251
Bank Account : KBank 575-2-11756-1
บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง สำหรับคำร้องเรียนที่ท่านได้กรุณาแจ้งเข้ามา โดยทางสถาบันฯ จะนำไปแก้ไขและพัฒนาสินค้าและการบริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป