top of page

คุณสุรชัย พ่วงปาน
(หนึ่ง)

ฝ่ายจัดซื้อ

“ทุกๆวันอาจจะไม่ใช่วันที่ดีแต่มันก็มีสิ่งที่ดี ๆ บางสิ่งเกิดขึ้นในทุก ๆ วัน”

S__27811878.jpg
bottom of page