ทีมวิทยากรของ ThaiMedic.co

อาจารย์พัชรินทร์ หมั่นการ

การแพทย์แผนไทยประยุกต์

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ( การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี
ความชำนาญพิเศษ
- ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเวชกรรมแผนไทย , สาขาเภสัชกรรมแผนไทย , สาขาการผดุงครรภ์ไทย
- ได้รับการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม หลักสูตร เวชปฏิบัตรการพยาบาลและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
- ผ่านการอบรมหลักสูตร การนวดสปายกกระชับปรับรูปหน้า (60 ชั่วโมง) จากสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
- ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา อาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 ของกรมส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
- ผ่านการอบรมหลักสูตร มาตรฐาน GMP ของกรมอุตสหกรรม
- จัดทำระบบมาตรฐาน GMP ASEAN Cosmetics และ มาตรฐานระบบ HALAL ของบริษัทช้างแก้วเนเชอรัลจำกัด
- วิทยากรสอนหลักสูตรเครื่องสำอาง ของบริษัทเวชศาสตร์ความงามแผนไทย
- ผู้ช่วยวิทยากร รายการ เครื่องสำอางจากธรรมชาติและสมุนไพร ช่อง DL TV13 โครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
- ผ่านการอบรมหลักสูตร spa Therapies

หลักสูตรที่สอน

1. หลักสูตรการนวดยกกระชับผิวหน้าด้วยแผ่นกัวซาและการทำผลิตภัณฑ์หน้าเด้ง
2. หลักสูตรการทำแป้งแข็งผัดหน้า แป้งฝุ่น (Translucent, จันทน์แดง, ทานาคา, แป้งโรยตัว, แป้งหอม, แป้งดับกลิ่นกาย)
3. หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางธรรมชาติ 100 %สำหรับผิวหนัง (ปราศจากสารเคมีสังเคราะห์)
4. หลักสูตรแปรรูปสมุนไพรไทยเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสปาไทยประยุกต์ธรรมชาติ 100%
5. หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์ทา ถู นวดร่างกาย เพื่อผ่อนคลาย

ThaiMedic.co - icon.002.png
ThaiMedic.co - icon.004.png
ThaiMedic.co - icon.006.png
ThaiMedic.co - icon.008.png
ThaiMedic.co - icon.020.png
Call Center
02-583-2059086-309-8106,
086-360-4720, 099-123-4441

บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Changkaew Natural Co., Ltd.

ศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภค (24 ชม.)

Address : 30/131 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
Tax ID :  0105553050251
Bank Account : KBank 575-2-11756-1
บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง สำหรับคำร้องเรียนที่ท่านได้กรุณาแจ้งเข้ามา โดยทางสถาบันฯ จะนำไปแก้ไขและพัฒนาสินค้าและการบริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป