top of page

ทีมวิทยากรของ ThaiMedic.co

Image-empty-state.png

อาจารย์พัชรินทร์ หมั่นการ

การแพทย์แผนไทยประยุกต์

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ( การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี
ความชำนาญพิเศษ
- ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเวชกรรมแผนไทย , สาขาเภสัชกรรมแผนไทย , สาขาการผดุงครรภ์ไทย
- ได้รับการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม หลักสูตร เวชปฏิบัตรการพยาบาลและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
- ผ่านการอบรมหลักสูตร การนวดสปายกกระชับปรับรูปหน้า (60 ชั่วโมง) จากสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
- ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา อาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 ของกรมส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
- ผ่านการอบรมหลักสูตร มาตรฐาน GMP ของกรมอุตสหกรรม
- จัดทำระบบมาตรฐาน GMP ASEAN Cosmetics และ มาตรฐานระบบ HALAL ของบริษัทช้างแก้วเนเชอรัลจำกัด
- วิทยากรสอนหลักสูตรเครื่องสำอาง ของบริษัทเวชศาสตร์ความงามแผนไทย
- ผู้ช่วยวิทยากร รายการ เครื่องสำอางจากธรรมชาติและสมุนไพร ช่อง DL TV13 โครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
- ผ่านการอบรมหลักสูตร spa Therapies

หลักสูตรที่สอน

1. หลักสูตรการนวดยกกระชับผิวหน้าด้วยแผ่นกัวซาและการทำผลิตภัณฑ์หน้าเด้ง
2. หลักสูตรการทำแป้งแข็งผัดหน้า แป้งฝุ่น (Translucent, จันทน์แดง, ทานาคา, แป้งโรยตัว, แป้งหอม, แป้งดับกลิ่นกาย)
3. หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางธรรมชาติ 100 %สำหรับผิวหนัง (ปราศจากสารเคมีสังเคราะห์)
4. หลักสูตรแปรรูปสมุนไพรไทยเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสปาไทยประยุกต์ธรรมชาติ 100%
5. หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์ทา ถู นวดร่างกาย เพื่อผ่อนคลาย

bottom of page