ทีมวิทยากรของ ThaiMedic.co

อาจารย์กิจณภัทร อายุสุข

การแพทย์แผนไทย

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา
ประกาศนียบัตร จากกระทรวงสาธารณสุข การแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรมไทย
ประกาศนียบัตร จากกระทรวงสาธารณสุข การแพทย์แผนไทย สาขาเวชกรรมไทย
ประกาศนียบัตร จากสถาบันทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หลักสูตร การผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพร
ประกาศนียบัตรชั้นสูง บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีปทุมธานี
ประวัติการทำงาน
1.อาจารย์สอนพิเศษ บริษัท เวชศาสตร์ความงามแผนไทย จำกัด
2.เป็นวิทยากร รับงานบรรยายเกี่ยวกับการผลิตเครื่องสำอางและการนำสมุนไพรในท้องถิ่นมาใช้ในชีวิตประจำวัน
3.แพทย์แผนไทย ประจำ เวชกรรมธรรมชาติ
4.ผู้จัดการ ผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำอาง Orica ผลิตยาสีฟันจากสมุนไพรธรรมชาติ
ประสบการณ์สาขาที่ชำนาญ
1. ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมแผนไทยและเป็นครูมอบตัวศิษย์
เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและการนำสมุนไพรมาแปรรูปเป็นยา และเครื่องสำอางและได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์การใช้สมุนไพรจากแพทย์ไทยผู้ชำนาญการ รู้คุณประโยชน์และโทษของสมุนไพร
2. ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเวชกรรม แผนไทย และ ครูมอบตัวศิษย์
เชี่ยวชาญด้านตรวจวินิฉัยโรค และปรุงยาตามอาการของผู้ป่วยและการรักษาโรคโดยองค์รวม เน้นกินผักเป็นยาไม่เน้นกินยาเป็นหลัก
3. เชี่ยวชาญการผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพรในช่องปากและใช้สมุนไพรผลิตเป็นยากินและยาใช้ภายนอก

หลักสูตรที่สอน

1. หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากและฟันจากสมุนไพรไทยธรรมชาติ

2. หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์สปากลิ่นอโรม่าเพื่อใช้ทา ถู นวด สูดดม จากสมุนไพรไทย

3. หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์ทา ถู นวดร่างกาย เพื่อผ่อนคลาย

ThaiMedic.co - icon.002.png
ThaiMedic.co - icon.004.png
ThaiMedic.co - icon.006.png
ThaiMedic.co - icon.008.png
ThaiMedic.co - icon.020.png
Call Center
02-583-2059086-309-8106,
086-360-4720, 099-123-4441

บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Changkaew Natural Co., Ltd.

ศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภค (24 ชม.)

Address : 30/131 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
Tax ID :  0105553050251
Bank Account : KBank 575-2-11756-1
บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง สำหรับคำร้องเรียนที่ท่านได้กรุณาแจ้งเข้ามา โดยทางสถาบันฯ จะนำไปแก้ไขและพัฒนาสินค้าและการบริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป