ทีมวิทยากรของ ThaiMedic.co

รศ.ดร.ภกญ.อ้อมบุญ วัลลิสุต

การผสมน้ำมันหอมระเหย เพื่อใช้ในเครื่องสำอาง

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

- B.S. (Honour) in Pharmacy, 1974, Mahidol University, Thailand

- Ph.D. Phytochemistry, 1982, University of Queensland, Australia

1989-1990 : A consultant to PCB Co.Ltd. Bangkok Thailand.

2007 : A short term consultantcy to LTS International for Bhutan Medicinal Plants Project Phase II, Bhutan.

2008 : A short term consultantcy to LTS International for Bhutan Medicinal Plants Project Phase II, Bhutan.

2009 : Demonstration on Herbal soap preparation in Health Expo 2009, organized by Ministry of Public Health at Challenger Hall, Nonthaburi.

2009 : A short term consultantcy on Soap Project to BioBhutan, Bhutan.

2009 - present : Chairman of the SPA manager training program organizing Committee, Faculty of Pharmacy, Mahidol University, in Collaboration with Ministry of Public Health.

2011 - present : Consultant of Thai Herbal Manufacturer Association.

หลักสูตรที่สอน

1. หลักสูตรการผสมน้ำหอมระเหย เพื่อใช้ในเครื่องสำอาง

ThaiMedic.co - icon.002.png
ThaiMedic.co - icon.004.png
ThaiMedic.co - icon.006.png
ThaiMedic.co - icon.008.png
ThaiMedic.co - icon.020.png
Call Center
02-583-2059086-309-8106,
086-360-4720, 099-123-4441

บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Changkaew Natural Co., Ltd.

ศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภค (24 ชม.)

Address : 30/131 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
Tax ID :  0105553050251
Bank Account : KBank 575-2-11756-1
บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง สำหรับคำร้องเรียนที่ท่านได้กรุณาแจ้งเข้ามา โดยทางสถาบันฯ จะนำไปแก้ไขและพัฒนาสินค้าและการบริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป