ทีมวิทยากรของ ThaiMedic.co

ผศ.บังอร โพธิ์นิ่มแดง

เครื่องหอมไทยและน้ำอบ น้ำปรุง

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (คอม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ครุศาสตร์บัณฑิต (คหกรรม) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
- ปวส. ผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ
- ปวช. ผ้าและเครื่องแต่งกาย โรงเรียนการช่างสตรีพระนครใต้
- มัธยมศึกษา โรงเรียนสตรีเนติศึกษา
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
- ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
- อาจารย์ผู้สอนวิชาเครื่องหอมและของชำร่วย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
- ปัจจุบันเป็นวิทยากรผู้ดำเนินการสอนรายการ เครื่องหอมและของชำร่วยออกอากาศทางโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ้านดาวเทียม พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วิทยากรสอนและเผยแพร่ความรู้การทำเครื่องหอมภูมิปัญญาไทยภาครัฐและเอกชน
- คณะกรรมการมะลิ วันแม่ ออกแบบและตรวจสอบคุณภาพ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพสตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- คณะกรรมการสภาวัฒนธรรม เขตสาธร

หลักสูตรที่สอน

1. หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์เครื่องหอมไทยตำรับโบราณประยุกต์

ThaiMedic.co - icon.002.png
ThaiMedic.co - icon.004.png
ThaiMedic.co - icon.006.png
ThaiMedic.co - icon.008.png
ThaiMedic.co - icon.020.png
Call Center
02-583-2059086-309-8106,
086-360-4720, 099-123-4441

บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Changkaew Natural Co., Ltd.

ศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภค (24 ชม.)

Address : 30/131 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
Tax ID :  0105553050251
Bank Account : KBank 575-2-11756-1
บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง สำหรับคำร้องเรียนที่ท่านได้กรุณาแจ้งเข้ามา โดยทางสถาบันฯ จะนำไปแก้ไขและพัฒนาสินค้าและการบริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป