top of page

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

P1

หลักสูตรการทำสบู่โรงงาน เพื่อสร้างธุรกิจ เรียน 2 วัน สามารถเลือกวันเรียนได้ ตามความสะดวก เป็นคอร์สเรียนแบบตัวต่อตัว

ครั้งต่อไป

ลูกค้าเลือกวันเรียนได้เอง

จำนวนผู้เข้าอบรม

.........................

วิทยากรผู้สอน

อาจารย์เจด็จ ฤทธิ์อุดม
อาจารย์อภิชาติ เจริญผล

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาได้ขึ้นอยู่กับข้อคำถามของผู้เข้าอบรม)

หมายเหตุ

เวลาในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร


(รวมค่าอุปกรณ์-วัสดุในการปฏิบัติ ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่ม-อาหารกลางวัน)
ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร ทั้ง ไทย-อังกฤษ (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

สถานที่อบรม

30/131 หมู่9 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ซอย11 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 ประเทศไทย

สอบถามข้อมูล

 

S__27811878.jpg

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

เหมาะกับบุคคลทั่วไปที่สนใจ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนเข้าใจและทำได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการผลิตสบู่ก้อน และสบู่กลีเซอรีน จากสมุนไพรไทย

2. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณสูตรสบู่ คุณสมบัติขององค์ประกอบที่มีผลต่อคุณภาพสบู่ เข้าใจเทคนิคการผสมสีและการเลือกซื้อกลิ่น การใช้เครื่องผลิตสบู่ การ Set เครื่องมือ สมุนไพรที่นิยมใช้ในพื้นฐาน การทำสบู่ให้แข็งภายใน 1 วัน การใส่สารที่สำคัญในสบู่โรงงาน การใช้สารกันเสีย ฯลฯ

3. เพื่อให้ผู้อบรมมีความเข้าใจสบู่สูตรโรงงาน ที่ใช้ผลิตในแบรนด์มีชื่อเสียง ได้สูตรที่คงตัว ต้นทุนต่ำ สามารถนำไปผลิตได้เลย และเข้าใจวิธีการติดต่อ อย. เพื่อขอสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง ขั้นตอนการขอเลขที่ใบรับจดแจ้ง ทราบขั้นตอนการเรียมเอกสาร และขั้นตอนการขออนุญาต

รายละเอียดหลักสูตร

1. วันที่ 1 ผู้เข้าอบรมปรับพื้นฐานให้เข้าใจ การผลิตสบู่พื้นฐานสบู่ก้อน และสบู่กลีเซอรีน จากสมุนไพรไทย ผู้เข้าอบรมเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณสูตรสบู่ คุณสมบัติขององค์ประกอบที่มีผลต่อคุณภาพของสบู่ สบู่พื้นฐาน สบู่ก้อน สบู่กลีเซอรีน จากสมุนไพรไทย สามารถต่อยอดและพัฒนาสูตรได้ ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนเข้าใจและทำขายได้

2. วันที่ 2 อบรมการทำสบู่สูตรโรงงาน ที่ใช้ผลิตในแบรนด์ที่มีชื่อเสียง ได้สูตรที่คงตัว ต้นทุนต่ำ สามารถนำไปผลิตได้เลย เป็นภูมิปัญญาที่คิดค้นมา และองค์ความรู้ที่สะสมมา กว่า 20 ปี สามารถทำสบู่เป็น 100,000 ก้อนต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับเครื่องมือในการผลิตสบู่ที่ผู้เข้าอบรมลงทุน)

3. ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการผสมสี ให้ได้เฉดสีที่ต้องการ และการเลือกซื้อกลิ่นสำหรับใส่ในสบู่

4. ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิค การใช้เครื่องผลิตสบู่ การ Set เครื่องมือ โดยไม่ต้องไปหัดทำผิดทำถูกเอง

5. ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิค การทำสบู่ให้แข็งภายใน 1 วัน อบรมจบภายใน 1 วัน รับสบู่กลับไปใช้ที่บ้านได้

6. แนะนำการลงเครื่องจักรในโรงงานให้เหมาะสมกับหน้างานและพื้นที่โรงงาน

7. ผู้เข้าอบรมเข้าใจการทำให้สบู่คงตัว แก้ปัญหาการหืนของสบู่ การใส่สารสำคัญในสบู่โรงงาน

8. ผู้เข้าอบรมทราบวิธีการติดต่อ อย.เพื่อขอสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง (โรงงานเครื่องสำอาง) และขั้นตอนการขอเลขที่ใบรับจดแจ้ง (เลข อย. เครื่องสำอาง) ทราบขั้นตอนการเตรียมเอกสาร และขั้นตอนการขออนุญาต

9. แนะนำผู้เชี่ยวชาญการทำระบบมาตราฐาน GMP/HALAL โรงงานเครื่องสำอาง และมาตราฐานระบบสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10. แนะนำที่ปรึกษา ด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ และ Digital Marketing

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1. เอกสารการอบรม /เอกสารแหล่งซื้อวัตถุดิบในหลักสูตรที่อบรม/แหล่งซื้อภาชนะบรรจุ,กล่อง,ฉลากและอื่นๆ

2. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในหลักสูตรที่อบรมทุกรายการ

3. ใบประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตร ทั้งฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ

4. เอกสารขั้นตอนการขออนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง และการขอเลขที่ใบรับจดแจ้ง (เลขอย. เครื่องสำอาง)

5. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าอบรมซ้ำในหลักสูตรเดิมได้อีก 1 ครั้ง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

5.1 ต้องอยู่ภายในระยะเวลา 3 เดือนจากที่เรียนครั้งแรกไป เมื่อสถาบันฯ มีการเปิดอบรม

5.2 ต้องเป็นผู้เข้าอบรมท่านเดิมมาเรียน และให้นำเอกสารที่แจกครั้งแรกมาเอง

5.3 ต้องแจ้งชื่อมาล่วงหน้าก่อนวันที่จะมาเรียนซ้ำอย่างน้อย 3 วัน

5.4 จะไม่ได้ผลิตภัณฑ์และใบประกาศหลังจากที่มาเรียนซ้ำในครั้งนั้น แต่อาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน มีบริการให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

บริษัท เวชศาสตร์ความงามแผนไทย จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเป็นผู้คิดค้นสูตรและเทคนิคการทำ ตลอดจนการเผยแพร่ การจัดอบรมหลักสูตร เทคนิควิธีการ และวัตถุดิบที่ใช้ในหลักสูตรนี้ การจัดจำหน่าย ห้ามแอบอ้าง ห้ามลอกเลียนแบบ ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร ที่มีการตกลงอย่างเป็นทางการเท่านั้น มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย

ลงทะเบียนเรียน

ท่านกำลังลงทะเบียนเรียน

หลักสูตรการทำสบู่โรงงาน เพื่อสร้างธุรกิจ เรียน 2 วัน สามารถเลือกวันเรียนได้ ตามความสะดวก เป็นคอร์สเรียนแบบตัวต่อตัว

รหัสหลักสูตร

P1

ขอบคุณสำหรับข้อมูล!

bottom of page