top of page

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

G37

หลักสูตรการทำชุดผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมและจัดแต่งทรงผมและการสกัดสารอย่างง่าย เพื่อใช้ในเครื่องสำอาง

ครั้งต่อไป

จำนวนผู้เข้าอบรม

.........................

วิทยากรผู้สอน

อาจารย์กรรญดา ณ หนองคาย
อาจารย์พรรวินทร์ สนิทบุญ

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาได้ขึ้นอยู่กับข้อคำถามของผู้เข้าอบรม)
เหมาะกับบุคคลทั่วไปที่สนใจผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมและจัดแต่งทรงผมและการสกัดสารอย่างง่ายเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนเข้าใจและทำได้

หมายเหตุ

เวลาในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ทางสถาบันฯขอสงวน สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร

สถานที่อบรม

ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าสำหรับผู้ที่ฝ้า กระ จุทบุรี 11120 ประเทศไทย

สอบถามข้อมูล

 

S__27811878.jpg

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

เหมาะกับบุคคลทั่วไปที่สนใจ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนเข้าใจและทำได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้พื้นฐานโครงสร้างของเส้นผมและหนังศีรษะ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานของผลิตภัณฑ์แชมพูเปลี่ยนสีผมและจัดแต่งทรงผม เช่น ประเภทผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม, กลุ่มสารชำระล้าง, ชนิดสีสังเคราะห์ที่ใช้สำหรับเปลี่ยนสีผม วิธีการผสมสี, สารสกัดที่ช่วยบำรุงเส้นผม และกลุ่มสารจัดแต่งทรงผม ฯลฯ สมุนไพรและสารสกัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถเข้าใจและปฏิบัติทำผลิตภัณฑ์ได้จริง

3. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจถึงสรรพคุณรวมถึงเทคนิคการใช้สมุนไพร และสารสกัดที่นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมและจัดแต่งทรงผม สามารถนำมาใช้ในสูตรได้อย่างเหมาะ มีประสิทธิผลที่ดี อีกทั้งเทคนิคการสกัดสารจากสมุนไพรธรรมชาติอย่างง่าย สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง ด้วยความปลอดภัย

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำผลิตภัณฑ์, ตั้งสูตร, ปรับสูตรและพัฒนาสูตรในหลักสูตรอบรมทำผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมและจัดแต่งทรงผม ที่ได้รับการอบรมอย่างง่ายได้ สามารถนำผลิตภัณฑ์มาใช้ประโยชน์และจำหน่ายได้จริง

รายละเอียดหลักสูตร

1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจโครงสร้างของเส้นผม หน้าที่ สาเหตุของการเกิดผมหงอก ผมแห้งเสีย ผมชี้ฟู ผมแตกปลายและวิธีการดูแลและการป้องกัน การบำรุงเส้นผม โดยเนื้อหาพอเข้าใจเพื่อที่จะเป็นพื้นฐาน

2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจ กลุ่มสารชำระล้าง ประเภทของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม ชนิดสีเครื่องสำอางที่ใช้สำหรับเปลี่ยนสีผม สีจากสมุนไพรที่ใช้เปลี่ยนสีผม วิธีการผสมสีสำหรับเปลี่ยนสีผม สารสกัดที่ช่วยบำรุงเส้นผม กลุ่มสารสำหรับจัดแต่งทรงผม ฯลฯ

3. ผู้เข้าอบรมเข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานของแชมพูเปลี่ยนสีและผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม รวมถึงหลักเทคนิคในการผสม และส่วนประกอบสำคัญในการตั้งสูตรเครื่องสำอางในรูปแบบต่างๆ

4. ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงองค์ประกอบพื้นฐานในการทำผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสี และผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม และสามารถปรับเปลี่ยนสูตรเนื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอบรม สามารถพัฒนาสูตรด้วยตนเองอย่างง่ายได้

5. ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงการใช้สมุนไพรสารสกัดที่นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมและจัดแต่งทรงผม รวมถึงสรรพคุณที่ใช้ในผลิตภัณฑ์

6. ผู้อบรมเข้าใจวิธีการสกัดสารสำคัญในพืชสมุนไพรแบบง่าย การนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์อย่างไรถึงจะเห็นผล เรียนรู้ถึงสรรพคุณของสมุนไพรในแต่ละตัวและเปอร์เซ็นการใช้ที่ได้ผลจริง มาใส่ในสูตรได้อย่างเหมาะสม

7. ผู้เข้าอบรมได้ปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในหลักสูตร ทั้งหมด 5 สูตร เน้นเรียนแบบเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้จริง ทำได้แน่นอน และสามารถนำกลับไปใช้หรือขายได้จริง ดังนี้

7.1 แชมพูเปลี่ยนสีผม ลักษณะเป็นเนื้อเหลว เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นการปกปิดผมขาว สระแล้วหมัก
ทิ้งไว้ 10-15 นาที แล้วล้างออก โดยสารชำระล้างที่ใส่ อ่อนโยนต่อหนังศีรษะ และใส่สารสกัดอัญชันเพื่อบำรุงเส้นผม ทำให้เส้นผมไม่แห้งเสีย มีสารสกัดจากต้นอินดิโก้ (ต้นคราม) ช่วยให้ผมดำขึ้น มีน้ำหนัก สามารถปรับเปลี่ยนสีเครื่องสำอาง เพื่อให้แชมพูได้สีที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น และไม่ทำลายเส้นผมและหนังศีรษะ

7.2 ครีมนวดเปลี่ยนสีผม ลักษณะเป็นเนื้อครีม เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นการปกปิดผมขาว หลังจากสระผม
ด้วยแชมพูแล้ว ชโลมครีมนวดเปลี่ยนสีผมให้ทั่วเส้นผม หมักทิ้งไว้ 10-15 นาที แล้วล้างออก มีสารสกัดกะเม็งเพื่อบำรุงเส้นผมทำให้เส้นผมไม่แห้งเสีย มีสารสกัดจากต้นเทียนกิ่ง (เฮนน่า) ที่ช่วยให้ผมดำขึ้น มีน้ำหนัก สามารถปรับเปลี่ยนสีเครื่องสำอาง เพื่อให้ครีมนวดได้สีที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น และไม่ทำลายเส้นผมและหนังศีรษะ

7.3 เจลจัดแต่งทรงผม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับจัดแต่งทรงผม ในรูปแบบเนื้อเจล ทำให้ผมเซ็ตตัว
ตามรูปทรงที่ต้องการได้นาน ไม่เหนียวเหนอะหนะ ไม่เป็นคราบ ปลอดภัยต่อเส้นผมและหนังศีรษะ

7.4 สเปรย์จัดแต่งทรงผม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับจัดแต่งทรงผม ในรูปแบบเนื้อเหลว เป็น
ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมที่เน้นความบางเบาให้กับเส้นผม และช่วยให้กระจายทั่วเส้นผมได้ดี ทำให้ผมเซ็ตตัวตามรูปทรงที่ต้องการได้นาน ไม่เหนียวเหนอะหนะ ไม่เป็นคราบ ปลอดภัยต่อเส้นผมและหนังศีรษะ

7.5 โพเมดจัดแต่งทรงผม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับจัดแต่งทรงผม สูตรแบบ Water Base ลักษณะ
เนื้อข้นหนืด เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นความเรียบของเส้นผมมากๆ จัดแต่งทรงผมสไตล์คลาสสิค ทำให้ผมเซ็ตตัวตามรูปทรงที่ต้องการได้นาน ไม่เหนอะหนะ ไม่เป็นคราบ ปลอดภัยต่อเส้นผมและหนังศีรษะ

8. ผู้เข้าอบรมเข้าใจ การใช้อุปกรณ์ห้องแล็บและการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ทั่วๆ ไปที่มีคุณภาพสามารถผลิตได้ตามกฎหมายกำหนด ไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ที่มีราคาแพง

9. ผู้เข้าอบรมเข้าใจ วิธีทดสอบความคงตัวของเครื่องสำอางหลังการผลิตเครื่องสำอาง การตรวจสอบคุณภาพครีม การดู สี กลิ่น การซึมเข้าสู่ผิว การเกลี่ย เนื้อสัมผัส การตรวจวัดค่า pH รวมถึงการปรับค่า pH เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมีความปลอดภัย และเหมาะสมกับผิว ฯลฯ

10. ผู้เข้าอบรมได้รับสูตรเครื่องสำอางพร้อมวิธีการทำ และวิธีปรับสูตรแบบเข้าใจง่าย ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เลย ผู้ที่จบหลักสูตรนี้สามารถทำธุรกิจด้านเครื่องสำอางได้ทันที แนะนำวิธีการคำนวณต้นทุน เมื่อเทียบเป็นกิโลกรัม และวิธีเพิ่ม/ลดต้นทุนสูตร

11. ผู้เข้าอบรมทราบวิธีการติดต่อ อย.เพื่อขอสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง (โรงงานเครื่องสำอาง) และขั้นตอนการขอเลขที่ใบรับจดแจ้ง (เลข อย. เครื่องสำอาง) ทราบขั้นตอนการเตรียมเอกสาร และขั้นตอนการขออนุญาต

12.แนะนำผู้เชี่ยวชาญการทำระบบมาตราฐาน GMP/HALAL โรงงานเครื่องสำอาง และมาตราฐานระบบสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

13. แนะนำที่ปรึกษา ด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ และ Digital Marketing

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1. เอกสารการอบรม /เอกสารแหล่งซื้อวัตถุดิบในหลักสูตรที่อบรม/แหล่งซื้อภาชนะบรรจุ,กล่อง,ฉลากและอื่นๆ

2. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในหลักสูตรที่อบรมทุกรายการ

3. ใบประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตร ทั้งฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ 4. เอกสารขั้นตอนการขออนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง และการขอเลขที่ใบรับจดแจ้ง (เลขอย. เครื่องสำอาง)

5. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าอบรมซ้ำในหลักสูตรเดิมได้อีก 1 ครั้ง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

5.1. ต้องอยู่ภายในระยะเวลา 3 เดือนจากที่เรียนครั้งแรกไป เมื่อสถาบันฯ มีการเปิดอบรม

5.2. ต้องเป็นผู้เข้าอบรมท่านเดิมมาเรียน และให้นำเอกสารที่แจกครั้งแรกมาเอง

5.3. ต้องแจ้งชื่อมาล่วงหน้าก่อนวันที่จะมาเรียนซ้ำอย่างน้อย 3 วัน

5.4 จะไม่ได้ผลิตภัณฑ์และใบประกาศหลังจากที่มาเรียนซ้ำในครั้งนั้น แต่อาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน มีบริการให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

บริษัท เวชศาสตร์ความงามแผนไทย จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเป็นผู้คิดค้นสูตรและเทคนิคการทำ ตลอดจนการเผยแพร่ การจัดอบรมหลักสูตร เทคนิควิธีการ และวัตถุดิบที่ใช้ในหลักสูตรนี้ การจัดจำหน่าย ห้ามแอบอ้าง ห้ามลอกเลียนแบบ ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร ที่มีการตกลงอย่างเป็นทางการเท่านั้น มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย

ลงทะเบียนเรียน

ท่านกำลังลงทะเบียนเรียน

หลักสูตรการทำชุดผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมและจัดแต่งทรงผมและการสกัดสารอย่างง่าย เพื่อใช้ในเครื่องสำอาง

รหัสหลักสูตร

G37

ขอบคุณสำหรับข้อมูล!

bottom of page