top of page

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

G15

หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์ Lipstick Formula Trends and Lipgross

ครั้งต่อไป

ผู้เข้าอบรมกำหนดวันเรียนได้เอง

จำนวนผู้เข้าอบรม

.........................

วิทยากรผู้สอน

อาจารย์กรรญดา ณ หนองคาย
อาจารย์พรรวินทร์ สนิทบุญ

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาได้ขึ้นอยู่กับข้อคำถามของผู้เข้าอบรม)
เหมาะกับบุคคลทั่วไปที่สนใจผลิตภัณฑ์ Lipstick Formula Tends and Lipgross
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนเข้าใจและทำได้

หมายเหตุ

เวลาในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ทางสถาบันฯขอสงวน สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร

สถานที่อบรม

สอบถามข้อมูล

 

S__27811878.jpg

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

เหมาะกับบุคคลทั่วไปที่สนใจ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนเข้าใจและทำได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้พื้นฐานโครงสร้างของริมฝีปาก สาเหตุที่ทำให้ริมฝีปากแห้ง การดูแลริมฝีปาก การบำรุงริมฝีปาก

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานกลุ่มสารที่ใช้สร้างเนื้อลิปสติก, กลุ่มสารดูดซับ, กลุ่มสารเคลือบผิว, กลุ่มสารบำรุงริมฝีปาก, ชนิดของสีที่ใช้ทำลิปสติก วิธีการผสมสีลิปสติกเพื่อให้ได้เฉดสีที่หลากหลาย ทำให้สามารถเข้าใจและปฏิบัติทำผลิตภัณฑ์ได้จริง

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงสรรพคุณรวมถึงเทคนิคการใช้สมุนไพรและสารสกัดที่นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์ Lipstick Formula Trends and Lipgross สามารถนำมาใช้ในสูตรได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิผลที่ดี อีกทั้งเทคนิคการสกัดสารจากสมุนไพรธรรมชาติอย่างง่าย สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง ด้วยความปลอดภัย

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำผลิตภัณฑ์, ตั้งสูตร, ปรับสูตร, และพัฒนาสูตร ในหลักสูตรอบรมผลิตภัณฑ์ Lipstick Formula Trends and Lipgross ที่ได้รับการอบรมอย่างง่ายได้ สามารถนำผลิตภัณฑ์มาใช้ประโยชน์และจำหน่ายได้จริง

รายละเอียดหลักสูตร

1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจลักษณะโคร้างสร้างของริมฝีปาก สาเหตุที่ทำให้ริมฝีปากแห้ง การดูแลริมฝีปาก การบำรุงริมฝีปาก โดยเนื้อหาพอเข้าใจเพื่อที่จะเป็นพื้นฐาน

2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายลิปสติก ส่วนประกอบของลิปสติก ประเภทของลิปสติก ขั้นตอนการผลิตลิปสติก ชนิดของเนื้อลิปสติกที่นิยมในปัจจุบัน และวิธีการเลือกลิปสติก

3. ผู้เข้าอบรมเข้าใจกลุ่มสารที่ใช้สร้างเนื้อลิปสติก กลุ่มสารดูดซับ กลุ่มสารเคลือบผิว กลุ่มสารบำรุงริมฝีปาก ชนิดของสีที่ใช้ในการทำลิปสติก ฯลฯ สอนเทคนิคและวิธีการผสมสีลิปสติกเพื่อให้ได้เฉดสีที่หลากหลาย

4. ผู้เข้าอบรมเข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานเนื้อลิปสติกต่างๆ ส่วนประกอบสำคัญในการตั้งสูตรลิปสติก พร้อมเทคนิคในการผสม

5. ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงองค์ประกอบพื้นฐานในการทำผลิตภัณฑ์ลิปสติก และสามารถปรับเปลี่ยนสูตรเนื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอบรม สามารถพัฒนาสูตรด้วยตนเองอย่างง่ายได้

6. ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงสารสกัดธรรมชาติที่นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์ลิปสติก และสรรพคุณที่ใช้ในผลิตภัณฑ์

7. ผู้อบรมเข้าใจวิธีการสกัดสารสำคัญในพืชสมุนไพรแบบง่าย การนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์อย่างไรถึงจะเห็นผล เรียนรู้ถึงสรรพคุณของสมุนไพรในแต่ละตัวและเปอร์เซ็นการใช้ที่ได้ผลจริง มาใส่ในสูตรได้อย่างเหมาะสม

8. ผู้เข้าอบรมได้ปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในหลักสูตร ทั้งหมด 8 สูตร เน้นเรียนแบบเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้จริง ทำได้แน่นอน และสามารถนำกลับไปใช้หรือขายได้จริง ดังนี้

8.1 Matte Liquid Lip เป็นลิปเนื้อลิควิด เม็ดสีชัดเจน ใช้แล้วติดทนนาน ทาแล้วจะเปลี่ยนเนื้อ Matte
ทนการหลุดเมื่อเจอน้ำ

8.2 Matte Lipstick เป็นลิปสติกแท่ง เม็ดสีติดชัด ใช้แล้วติดทนนาน ทาแล้วให้ความรู้สึกเป็นเนื้อ Matte
ทนการหลุดเมื่อเจอน้ำ

8.3 Oil Gel Tint (ลิปทินท์เปลี่ยนสี) เป็นชนิดเนื้อเหลว ลักษณะเป็นเนื้อน้ำมัน ให้ความมันวาว สีติดทน
สามารถเปลี่ยนสีได้ ทนการหลุดเมื่อเจอน้ำ สามารถทาเปลือกตาและแก้มได้ ปลอดภัย ไม่ระคายเคือง

8.4 Glossy Lip (ลิปกลอสเนื้อใส) ลักษณะเป็นเนื้อเหลวใสบางเบา ให้ความมันวาวบนริมฝีปาก อยู่ใน
รูปแบบน้ำมัน ใช้เพิ่มมิติให้ริมฝีปากดูอวบอิ่มสวยงาม

8.5 Lip Balm (ลิปบาล์ม) เป็นลิปลักษณะเนื้อแข็ง มี Shea butter บำรุงริมฝีปากให้ชุ่มชื้น เหมาะ
สำหรับผู้ที่มีปัญหาริมฝีปากแห้ง ปากลอก ปากดำ บำรุงริมฝีปากให้อวบอิ่มสวยงาม ใช้เป็นลิปสำหรับทาบำรุงก่อน ทาลิปชนิดอื่นได้

8.6 Lip Mark เป็นลิปลักษณะเนื้อข้นหนืด เป็นลิปมาร์คบำรุงริมฝีปากให้ริมฝีปากเรียบเนียน และชุ่มชื้น
เหมาะสำหรับผู้ที่มีริมฝีปากแห้งมาก ใช้สำหรับเป็นลิปบำรุงกลางคืน

8.7 Water Gel Tint ลักษณะเนื้อเป็นเบสน้ำ ให้สีติดทน มีความบางเบา

8.8 Jelly Lip ลักษณะเนื้อแข็ง สีใส เป็นลิปที่ใช้บำรุงริมฝีปาก ให้ความชุ่มชื้นและบางเบา

8. ผู้เข้าอบรมเข้าใจ การใช้อุปกรณ์ห้องแล็บและการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ทั่วๆ ไปที่มีคุณภาพสามารถผลิตได้ตามกฎหมายกำหนด ไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ที่มีราคาแพง

9. ผู้เข้าอบรมเข้าใจ วิธีทดสอบความคงตัวของเครื่องสำอางหลังการผลิตเครื่องสำอาง การตรวจสอบคุณภาพครีม การดู สี กลิ่น การซึมเข้าสู่ผิว การเกลี่ย เนื้อสัมผัส การตรวจวัดค่า pH รวมถึงการปรับค่า pH เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมีความปลอดภัย และเหมาะสมกับผิว ฯลฯ

10. ผู้เข้าอบรมได้รับสูตรเครื่องสำอางพร้อมวิธีการทำ และวิธีปรับสูตรแบบเข้าใจง่าย ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เลย ผู้ที่จบหลักสูตรนี้สามารถทำธุรกิจด้านเครื่องสำอางได้ทันที แนะนำวิธีการคำนวณต้นทุน เมื่อเทียบเป็นกิโลกรัม และวิธีเพิ่ม/ลดต้นทุนสูตร

11. ผู้เข้าอบรมทราบวิธีการติดต่อ อย.เพื่อขอสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง (โรงงานเครื่องสำอาง) และขั้นตอนการขอเลขที่ใบรับจดแจ้ง (เลข อย. เครื่องสำอาง) ทราบขั้นตอนการเตรียมเอกสาร และขั้นตอนการขออนุญาต

12.แนะนำผู้เชี่ยวชาญการทำระบบมาตราฐาน GMP/HALAL โรงงานเครื่องสำอาง และมาตราฐานระบบสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

13. แนะนำที่ปรึกษา ด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ และ Digital Marketing

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1. เอกสารการอบรม /เอกสารแหล่งซื้อวัตถุดิบในหลักสูตรที่อบรม/แหล่งซื้อภาชนะบรรจุ,กล่อง,ฉลากและอื่นๆ

2. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในหลักสูตรที่อบรมทุกรายการ

3. ใบประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตร ทั้งฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ

4. เอกสารขั้นตอนการขออนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง และการขอเลขที่ใบรับจดแจ้ง (เลขอย. เครื่องสำอาง)

5. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าอบรมซ้ำในหลักสูตรเดิมได้อีก 1 ครั้ง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

5.1. ต้องอยู่ภายในระยะเวลา 3 เดือนจากที่เรียนครั้งแรกไป เมื่อสถาบันฯ มีการเปิดอบรม

5.2. ต้องเป็นผู้เข้าอบรมท่านเดิมมาเรียน และให้นำเอกสารที่แจกครั้งแรกมาเอง

5.3. ต้องแจ้งชื่อมาล่วงหน้าก่อนวันที่จะมาเรียนซ้ำอย่างน้อย 3 วัน

5.4 จะไม่ได้ผลิตภัณฑ์และใบประกาศหลังจากที่มาเรียนซ้ำในครั้งนั้น แต่อาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน มีบริการให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

บริษัท เวชศาสตร์ความงามแผนไทย จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเป็นผู้คิดค้นสูตรและเทคนิคการทำ ตลอดจนการเผยแพร่ การจัดอบรมหลักสูตร เทคนิควิธีการ และวัตถุดิบที่ใช้ในหลักสูตรนี้ การจัดจำหน่าย ห้ามแอบอ้าง ห้ามลอกเลียนแบบ ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร ที่มีการตกลงอย่างเป็นทางการเท่านั้น มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย

ลงทะเบียนเรียน

ท่านกำลังลงทะเบียนเรียน

หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์ Lipstick Formula Trends and Lipgross

รหัสหลักสูตร

G15

ขอบคุณสำหรับข้อมูล!

bottom of page