top of page

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

G1

หลักสูตรการนวดยกกระชับผิวหน้าด้วยแผ่นกัวซาและการทำผลิตภัณฑ์หน้าเด้ง

ครั้งต่อไป

วันพุธ ที่13 มี.ค. 2567
เวลา 9.00-16.30 น.

วันพุธ ที่ 24 เม.ย 2567
เวลา 9.00-16.30 น.

วันพุธ ที่ 8 พ.ค 2567
เวลา 9.00-16.30 น.

เรียน 1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

.........................

วิทยากรผู้สอน

อาจารย์รพีโพธ คำพิทักษ์
อาจารย์พัชรินทร์ หมั่นการ

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาได้ขึ้นอยู่กับข้อคำถามของผู้เข้าอบรม)
เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับบุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับศาสตร์กัวซาหน้าและหลัง
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็สารถเรียนเข้าใจและทำได้

หมายเหตุ

เวลาในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ทางสถาบันฯ ขอสงวน สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร

ราคา 5000 บาท

(รวมค่าอุปกรณ์-วัสดุในการปฏิบัติ ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่ม-อาหารกลางวัน)
ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร ทั้ง ไทย-อังกฤษ (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

สถานที่อบรม

30/131 หมู่9 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ซอย11 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 ประเทศไทย

สอบถามข้อมูล

 

S__27811878.jpg

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

เหมาะกับบุคคลทั่วไปที่สนใจ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนเข้าใจและทำได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์การทำกัวซาใบหน้าและแผ่นหลัง ประเภทของกัวซา ประโยชน์ในการทำกัวซาเพื่อสุขภาพและความงาม รวมถึงการบำบัดด้วยศาสตร์กัวซา

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจการทำกัวซาใบหน้าและแผ่นหลังได้อย่างถูกวิธีและถูกต้อง วิธีข้อปฏิบัติตัวและข้อควรระวังที่เกี่ยวกับสุขภาพและความงามได้

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจอย่างง่าย ปฏิบัติได้จริง และสามารถกลับไปทำให้กับบุคคลภายในครอบครัวหรือต่อยอดไปทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงาม

รายละเอียดหลักสูตร

1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจโครงสร้างของกล้ามเนื้อบนใบหน้าและแผ่นหลัง โดยเนื้อหาพอเข้าใจเพื่อที่จะเป็นพื้นฐาน

2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์การทำกัวซาใบหน้าและแผ่นหลัง ประเภทของกัวซา, วัตถุประสงค์และประโยชน์ในการทำกัวซาเพื่อสุขภาพและความงาม รวมถึงการบำบัดด้วยศาสตร์กัวซา

3. ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริงในการทำกัวซาใบหน้าและแผ่นหลังได้อย่างถูกวิธีและถูกต้อง สอนเทคนิควิธีการสลายผังพืดที่ใบหน้า และเทคนิคการกัวซายกกระชับใบหน้าให้ V Shape ลดริ้วรอยเหี่ยวย่น หนังตาตก รวมถึงเทคนิคการมาส์กหน้าด้วยแผ่นทองคำ วิธีข้อควรปฏิบัติตัวและข้อควรระวังทั้งก่อนทำและหลังในการทำกัวซา

4. ผู้เข้าอบรมได้ปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์ในหลักสูตร เน้นเรียนแบบเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้จริง ทำได้แน่นอน และสามารถนำกลับไปใช้หรือขายได้จริง ทั้งหมด 3 สูตร ดังนี้

4.1 น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น อธิบายการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น แบบง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก
ไม่ซับซ้อน สามารถทำเองได้

4.2 ลูกประคบหน้าเด้งใส เป็นการผสมผสานของสมุนไพรไทย เช่น ว่านนางคำ แครอท มะขามป้อม
ไพล ผักเสี้ยนผี ฯลฯ มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ลูกประคบหน้า ช่วยบำรุงผิวให้กระจ่างใส เนียนนุ่มชุ่มชื้น ช่วยให้กระชับเต่งตึง ช่วยลดริ้วรอย ช่วยบำรุงผิวให้เนียนนุ่มชุ่มชื้น

4.3 น้ำมันหน้าเด้ง น้ำมันสกัดเย็นจากธรรมชาติ ผสานคุณค่าจากสารสกัดสมุนไพรไทย ช่วยบำรุงผิวหน้าให้ชุ่มชื้นเนียนนุ่ม เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาริ้วรอย ผิวไม่กระชับ ทาบำรุงได้ทั้งผิวหน้าและผิวกาย

5. ผู้เข้าอบรมได้รับสูตรเครื่องสำอางพร้อมวิธีการทำ และวิธีปรับสูตรแบบเข้าใจง่าย ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เลย ผู้ที่จบหลักสูตรนี้สามารถทำธุรกิจด้านเครื่องสำอางได้ทันที แนะนำวิธีการคำนวณต้นทุน เมื่อเทียบเป็นกิโลกรัม และวิธีเพิ่ม/ลดต้นทุนสูตร

6. ผู้เข้าอบรมทราบวิธีการติดต่อ อย.เพื่อขอสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง (โรงงานเครื่องสำอาง) และขั้นตอนการขอเลขที่ใบรับจดแจ้ง (เลข อย. เครื่องสำอาง) ทราบขั้นตอนการเตรียมเอกสาร และขั้นตอนการขออนุญาต

7.แนะนำผู้เชี่ยวชาญการทำระบบมาตราฐาน GMP/HALAL โรงงานเครื่องสำอาง และมาตราฐานระบบสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. แนะนำที่ปรึกษา ด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ และ Digital Marketing

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1. เอกสารการอบรม /เอกสารแหล่งซื้อวัตถุดิบในหลักสูตรที่อบรม/แหล่งซื้อภาชนะบรรจุ,กล่อง,ฉลากและอื่นๆ

2. ผู้เข้าอบรมได้รับแผ่นกัวซา 1 อัน

3. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในหลักสูตรที่อบรมทุกรายการ

4. ใบประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตร ทั้งฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ

5. เอกสารขั้นตอนการขออนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง และการขอเลขที่ใบรับจดแจ้ง (เลขอย. เครื่องสำอาง)

6. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าอบรมซ้ำในหลักสูตรเดิมได้อีก 1 ครั้ง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

6.1 ต้องอยู่ภายในระยะเวลา 3 เดือนจากที่เรียนครั้งแรกไป เมื่อสถาบันฯ มีการเปิดอบรม

6.2 ต้องเป็นผู้เข้าอบรมท่านเดิมมาเรียน และให้นำเอกสารที่แจกครั้งแรกมาเอง

6.3 ต้องแจ้งชื่อมาล่วงหน้าก่อนวันที่จะมาเรียนซ้ำอย่างน้อย 3 วัน

6.4 จะไม่ได้ผลิตภัณฑ์และใบประกาศหลังจากที่มาเรียนซ้ำในครั้งนั้น แต่อาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน มีบริการให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

บริษัท เวชศาสตร์ความงามแผนไทย จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเป็นผู้คิดค้นสูตรและเทคนิคการทำ ตลอดจนการเผยแพร่ การจัดอบรมหลักสูตร เทคนิควิธีการ และวัตถุดิบที่ใช้ในหลักสูตรนี้ การจัดจำหน่าย ห้ามแอบอ้าง ห้ามลอกเลียนแบบ ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร ที่มีการตกลงอย่างเป็นทางการเท่านั้น มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย

ลงทะเบียนเรียน

ท่านกำลังลงทะเบียนเรียน

หลักสูตรการนวดยกกระชับผิวหน้าด้วยแผ่นกัวซาและการทำผลิตภัณฑ์หน้าเด้ง

รหัสหลักสูตร

G1

ขอบคุณสำหรับข้อมูล!

bottom of page