นายธนภณ ณ หนองคาย

Managing Director, MD

" คนเราต้องเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ และต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิต เพราะทุกคนต้องปรับตัวตามโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความผิดพลาดไม่ใช่บาดแผล แต่คือบทเรียนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้ "

ประวัติส่วนตัว

วันเดือนปีเกิด : 24 ตุลาคม 2532
ที่อยู่ปัจจุบัน : 30/131 ม.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ประวัติการศึกษา

B.Eng. (Civil Engineering) ; Rangsit University

ประสบการณ์การทำงาน

Cost Engineer : Cost perfect Co., Ltd.

ประสบการณ์การศึกษา ดูงานต่างประเทศ :
- ด้านนวัตกรรมและการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศเยอรมัน - สวิสเซอร์แลนด์ - อิตาลี : สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ISMED
- ศึกษาดูงานและการสำรวจตลาด ณ เมืองดูไบ : สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ISMED
- อบรม Good Manufacturing Practice / GMP กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)

ตำแหน่งในปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวชศาสตร์ความงามแผนไทย จำกัด

ช่องทางติดต่อ

Mobile : 090-918-3840
Line ID : chang1420
Facebook : https://www.facebook.com/changthanapon

ThaiMedic.co - icon.002.png
ThaiMedic.co - icon.004.png
ThaiMedic.co - icon.006.png
ThaiMedic.co - icon.008.png
ThaiMedic.co - icon.020.png
Call Center
02-583-2059086-309-8106,
086-360-4720, 099-123-4441

บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Changkaew Natural Co., Ltd.

ศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภค (24 ชม.)

Address : 30/131 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
Tax ID :  0105553050251
Bank Account : KBank 575-2-11756-1
บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง สำหรับคำร้องเรียนที่ท่านได้กรุณาแจ้งเข้ามา โดยทางสถาบันฯ จะนำไปแก้ไขและพัฒนาสินค้าและการบริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป