top of page

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

G10

หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์สบู่พื้นฐาน สบู่ก้อน สบู่กรีเซอรีน และสบู่เหลวธรรมชาติ 100% จากสมุนไพรไทย

ครั้งต่อไป

วันอาทิตย์ ที่10 ก.ย. 2566
เวลา 9.00-16.30 น.

วันศุกร์ ที่ 13 ต.ค. 2566
เวลา 9.00-16.30 น.
เรียน 1 วัน

เรียน 1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

.........................

วิทยากรผู้สอน

อาจารย์เจด็จ ฤทธิ์อุดม
อาจารย์อภิชาติ เจริญผล

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาได้ขึ้นอยู่กับข้อคำถามของผู้เข้าอบรม)
เหมาะกับบุคคลทั่วไปที่สนใจผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน สบู่กรีเซอรีน สบู่เหลวธรรมชาติ 100%
จากสมุนไพรไทย ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนเข้าใจและทำได้

หมายเหตุ

เวลาในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร

ราคา 5500 บาท

(รวมค่าอุปกรณ์-วัสดุในการปฏิบัติ ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่ม-อาหารกลางวัน)
ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร ทั้ง ไทย-อังกฤษ (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

สถานที่อบรม

30/131 หมู่9 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ซอย11 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 ประเทศไทย

สอบถามข้อมูล

 

S__27811878.jpg

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

เหมาะกับบุคคลทั่วไปที่สนใจ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนเข้าใจและทำได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการผลิตสบู่ก้อน สบู่กลีเซอรีน และสบู่เหลวธรรมชาติ 100% จากสมุนไพรไทย

2. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณสูตรสบู่ คุณสมบัติขององค์ประกอบที่มีผลต่อคุณภาพสบู่ เข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพรไทยที่นิยมใช้ในพื้นฐาน เทคนิคการทำสบู่เหลวใสจากธรรมชาติ 100 % แบบไม่มี SLS เทคนิคการทำเบสกลีเซอรีนและเข้าใจเทคนิคการสบู่ให้แข็งภายใน 1 วัน เรียนจบภายใน 1 วัน รับสบู่กลับไปใช้ที่บ้าน

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจการใช้อุปกรณ์ห้องแล็บและการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ทั่วๆไป ที่มีความสามารถผลิตได้ตามกฎหมายกำหนด ไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ที่มีราคาแพง

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับสูตรสบู่ พร้อมวิธีการทำ และวิธีปรับสูตรแบบเข้าใจง่าย ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เลย ผู้ที่จบหลักสูตรนี้สามารถทำธุรกิจได้ทันที แนะนำวิธีการคำนวณต้นทุนเมื่อเปรียบเทียบเป็นกิโลกรัม และวิธีเพิ่ม/ลดต้นทุนสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจพื้นฐาน การผลิตสบู่พื้นฐาน สบู่ก้อน สบู่กลีเซอรีน สบู่เหลวธรรมชาติ 100% จากสมุนไพรไทย ไม่มีพื้นฐาน เรียนเข้าใจและทำขายได้

2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณสูตรสบู่ คุณสมบัติขององค์ประกอบที่มีผลต่อคุณภาพของสบู่ สบู่พื้นฐาน สบู่ก้อน สบู่กลีเซอรีน สบู่เหลวธรรมชาติ 100% จากสมุนไพรไทย สามารถต่อยอดและพัฒนาสูตรได้

3. ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการผสมสมุนไพรและสารสกัดลงในสบู่ เพื่อลดปัญหา สิว ฝ้า กระ จุดด่างดำ เพื่อผิวกระจ่างใส และทดสอบค่า pH

4. ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการทำสบู่เหลวใสจากธรรมชาติ 100 % แบบไม่ใช้ SLS

5. ผู้เข้าอบรมเข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพรที่นิยมใช้ในพื้นฐานการทำสบู่ก้อน สบู่กลีเซอรีน และสบู่เหลวธรรมชาติ

6. ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการทำสบู่ก้อนให้แข็งภายใน 1 วัน อบรมจบภายใน 1 วัน รับสบู่ก้อนกลับไปใช้ที่บ้านได้

7. ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการทำเบสกลีเซอรีนและเข้าใจการทดสอบค่า pH

8. ผู้เข้าอบรมได้ปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์สบู่ ดังนี้

8.1 การทำสบู่น้ำมัน (Cold Process) จำนวน 2 สูตร

8.2 การทำเบสสบู่ (เบสกลีเซอรีน) จำนวน 1 สูตร

8.3 การทำสบู่กลีเซอรีน จำนวน 1 สูตร

8.4 การทำเบสสบู่เหลวธรรมชาติ 100 % จำนวน 1 สูตร

9. ผู้เข้าอบรมเข้าใจ การใช้อุปกรณ์ห้องแล็บและการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ทั่วๆ ไปที่มีคุณภาพสามารถผลิตได้ตามกฎหมายกำหนด ไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ที่มีราคาแพง

10. ผู้เข้าอบรมเข้าใจ วิธีทดสอบความคงตัวของเครื่องสำอางหลังการผลิตเครื่องสำอาง การตรวจสอบคุณภาพครีม การดู สี กลิ่น การซึมเข้าสู่ผิว การเกลี่ย เนื้อสัมผัส การตรวจวัดค่า pH รวมถึงการปรับค่า pH เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมีความปลอดภัย และเหมาะสมกับผิว ฯลฯ

11. ผู้เข้าอบรมได้รับสูตรเครื่องสำอางพร้อมวิธีการทำ และวิธีปรับสูตรแบบเข้าใจง่าย ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เลย ผู้ที่จบหลักสูตรนี้สามารถทำธุรกิจด้านเครื่องสำอางได้ทันที แนะนำวิธีการคำนวณต้นทุน เมื่อเทียบเป็นกิโลกรัม และวิธีเพิ่ม/ลดต้นทุนสูตร

12. ผู้เข้าอบรมทราบวิธีการติดต่อ อย.เพื่อขอสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง (โรงงานเครื่องสำอาง) และขั้นตอนการขอเลขที่ใบรับจดแจ้ง (เลข อย. เครื่องสำอาง) ทราบขั้นตอนการเตรียมเอกสาร และขั้นตอนการขออนุญาต

13.แนะนำผู้เชี่ยวชาญการทำระบบมาตราฐาน GMP/HALAL โรงงานเครื่องสำอาง และมาตราฐานระบบสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

14. แนะนำที่ปรึกษา ด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ และ Digital Marketing

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1. เอกสารการอบรม /เอกสารแหล่งซื้อวัตถุดิบในหลักสูตรที่อบรม/แหล่งซื้อภาชนะบรรจุ,กล่อง,ฉลากและอื่นๆ

2. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในหลักสูตรที่อบรมทุกรายการ

3. ใบประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตร ทั้งฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ

4. เอกสารขั้นตอนการขออนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง และการขอเลขที่ใบรับจดแจ้ง (เลขอย. เครื่องสำอาง)

5. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าอบรมซ้ำในหลักสูตรเดิมได้อีก 1 ครั้ง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

5.1 ต้องอยู่ภายในระยะเวลา 3 เดือนจากที่เรียนครั้งแรกไป เมื่อสถาบันฯ มีการเปิดอบรม

5.2 ต้องเป็นผู้เข้าอบรมท่านเดิมมาเรียน และให้นำเอกสารที่แจกครั้งแรกมาเอง

5.3 ต้องแจ้งชื่อมาล่วงหน้าก่อนวันที่จะมาเรียนซ้ำอย่างน้อย 3 วัน

5.4 จะไม่ได้ผลิตภัณฑ์และใบประกาศหลังจากที่มาเรียนซ้ำในครั้งนั้น แต่อาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน มีบริการให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

บริษัท เวชศาสตร์ความงามแผนไทย จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเป็นผู้คิดค้นสูตรและเทคนิคการทำ ตลอดจนการเผยแพร่ การจัดอบรมหลักสูตร เทคนิควิธีการ และวัตถุดิบที่ใช้ในหลักสูตรนี้ การจัดจำหน่าย ห้ามแอบอ้าง ห้ามลอกเลียนแบบ ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร ที่มีการตกลงอย่างเป็นทางการเท่านั้น มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย

ลงทะเบียนเรียน

ท่านกำลังลงทะเบียนเรียน

หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์สบู่พื้นฐาน สบู่ก้อน สบู่กรีเซอรีน และสบู่เหลวธรรมชาติ 100% จากสมุนไพรไทย

รหัสหลักสูตร

G10

ขอบคุณสำหรับข้อมูล!

bottom of page