top of page

คุณพรรวินทร์ สนิทบุญ
(โจ)

หัวหน้าฝ่ายผลิต

“คนสำเร็จไม่ใช่คนช่างฝัน แต่เป็นคนขยัน ที่ฝันและลงมือทำ”
cr. คำคมคนทำงาน

S__27811878.jpg
bottom of page