top of page

คุณกัญญ์ชลา สิงห์มะเริง
(แมรี่)

ฝ่ายขนส่ง

“ไม่มีสิ่งใดทดแทนการทำงานหนัก อย่ายอมแพ้ อย่าหยุดที่จะเชื่อ และหยุดการต่อสู้กับมัน”

S__27811878.jpg
bottom of page