top of page

原材料の調達と流通

2. สารสกัดส้มป่อย

Image-empty-state.png

学名

ACACIA CONCINNA FRUIT EXTRACT

フォームを抽出

ของเหลว

使用した植物の一部

ฝัก

抽出方法

สกัดด้วยตัวทำละลาย

原材料の供給源

ประเทศไทย

学年

เครื่องสำอาง

タイの医薬品フレーバー

รสเปรี้ยว

プロパティと使用

ฝักส้มป่อย มีสารกลุ่มซาโพนิน (zaponin) หลายชนิด เช่น สารอะคาซินินเอ (acacinin A) และสารอะคาซินินบี (acacinin B) รวมกันแล้วสูงถึงร้อยละ 20 สารเหล่านี้เป็นแชมพูธรรมชาติที่เป็นกรดอ่อนๆ เหมาะที่จะใช้ในการสระผมอย่างยิ่ง สารสกัดส้มป่อย จึงมีสรรพคุณ ช่วยทำความสะอาดผม ช่วยป้องกันรังแค ป้องกันผมหงอกก่อนวัย นอกจากนี้ หากใช้ทำความสะอาดร่างกายก็จะช่วยให้ร่างกายสะอาด สดชื่น แก้ผดผื่นคันในหน้าร้อนและโรคผิวหนังได้หลายชนิด (การใช้แบบภูมิปัญญาดั้งเดิมเพียงนำฝักส้มป่อยมาหักกวนตีกับน้ำแรง ๆ สารซาโพนินจะแตกฟองที่คงทนมากมีฤทธิ์ในการชำระล้างได้ดีโดยไม่ทำลายธรรมชาติ ของผมและผิวบนหนังศีรษะ)

消費

1-5 % โดยเริ่มใช้จากปริมาณน้อยก่อนแล้วทดสอบประสิทธิภาพและยังสามารถเพิ่มอัตราส่วนเพื่อให้ได้ประสิทธิผลตามต้องการ ควรทดสอบการระคายเคืองทุกครั้งที่เพิ่มอัตราส่วนของสารสกัด

貯蔵寿命と保管

2 ปี นับจากวันที่ผลิต

bottom of page