top of page

コースコード

コース名

P1

หลักสูตรการทำสบู่โรงงาน เพื่อสร้างธุรกิจ เรียน 2 วัน สามารถเลือกวันเรียนได้ ตามความสะดวก เป็นคอร์สเรียนแบบตัวต่อตัว

次の時間

ลูกค้าเลือกวันเรียนได้เอง

参加者の数

.........................

講師

อาจารย์เจด็จ ฤทธิ์อุดม
อาจารย์อภิชาติ เจริญผล

研修期間

2 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาได้ขึ้นอยู่กับข้อคำถามของผู้เข้าอบรม)

ノート

เวลาในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

コース全体の登録料


(รวมค่าอุปกรณ์-วัสดุในการปฏิบัติ ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่ม-อาหารกลางวัน)
ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร ทั้ง ไทย-อังกฤษ (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

トレーニングサイト

30/131 หมู่9 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ซอย11 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 ประเทศไทย

お問い合わせ

 

S__27811878.jpg

このコースは

เหมาะกับบุคคลทั่วไปที่สนใจ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนเข้าใจและทำได้

コースの目的

1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการผลิตสบู่ก้อน และสบู่กลีเซอรีน จากสมุนไพรไทย

2. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณสูตรสบู่ คุณสมบัติขององค์ประกอบที่มีผลต่อคุณภาพสบู่ เข้าใจเทคนิคการผสมสีและการเลือกซื้อกลิ่น การใช้เครื่องผลิตสบู่ การ Set เครื่องมือ สมุนไพรที่นิยมใช้ในพื้นฐาน การทำสบู่ให้แข็งภายใน 1 วัน การใส่สารที่สำคัญในสบู่โรงงาน การใช้สารกันเสีย ฯลฯ

3. เพื่อให้ผู้อบรมมีความเข้าใจสบู่สูตรโรงงาน ที่ใช้ผลิตในแบรนด์มีชื่อเสียง ได้สูตรที่คงตัว ต้นทุนต่ำ สามารถนำไปผลิตได้เลย และเข้าใจวิธีการติดต่อ อย. เพื่อขอสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง ขั้นตอนการขอเลขที่ใบรับจดแจ้ง ทราบขั้นตอนการเรียมเอกสาร และขั้นตอนการขออนุญาต

詳細ルート

1. วันที่ 1 ผู้เข้าอบรมปรับพื้นฐานให้เข้าใจ การผลิตสบู่พื้นฐานสบู่ก้อน และสบู่กลีเซอรีน จากสมุนไพรไทย ผู้เข้าอบรมเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณสูตรสบู่ คุณสมบัติขององค์ประกอบที่มีผลต่อคุณภาพของสบู่ สบู่พื้นฐาน สบู่ก้อน สบู่กลีเซอรีน จากสมุนไพรไทย สามารถต่อยอดและพัฒนาสูตรได้ ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนเข้าใจและทำขายได้

2. วันที่ 2 อบรมการทำสบู่สูตรโรงงาน ที่ใช้ผลิตในแบรนด์ที่มีชื่อเสียง ได้สูตรที่คงตัว ต้นทุนต่ำ สามารถนำไปผลิตได้เลย เป็นภูมิปัญญาที่คิดค้นมา และองค์ความรู้ที่สะสมมา กว่า 20 ปี สามารถทำสบู่เป็น 100,000 ก้อนต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับเครื่องมือในการผลิตสบู่ที่ผู้เข้าอบรมลงทุน)

3. ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการผสมสี ให้ได้เฉดสีที่ต้องการ และการเลือกซื้อกลิ่นสำหรับใส่ในสบู่

4. ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิค การใช้เครื่องผลิตสบู่ การ Set เครื่องมือ โดยไม่ต้องไปหัดทำผิดทำถูกเอง

5. ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิค การทำสบู่ให้แข็งภายใน 1 วัน อบรมจบภายใน 1 วัน รับสบู่กลับไปใช้ที่บ้านได้

6. แนะนำการลงเครื่องจักรในโรงงานให้เหมาะสมกับหน้างานและพื้นที่โรงงาน

7. ผู้เข้าอบรมเข้าใจการทำให้สบู่คงตัว แก้ปัญหาการหืนของสบู่ การใส่สารสำคัญในสบู่โรงงาน

8. ผู้เข้าอบรมทราบวิธีการติดต่อ อย.เพื่อขอสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง (โรงงานเครื่องสำอาง) และขั้นตอนการขอเลขที่ใบรับจดแจ้ง (เลข อย. เครื่องสำอาง) ทราบขั้นตอนการเตรียมเอกสาร และขั้นตอนการขออนุญาต

9. แนะนำผู้เชี่ยวชาญการทำระบบมาตราฐาน GMP/HALAL โรงงานเครื่องสำอาง และมาตราฐานระบบสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10. แนะนำที่ปรึกษา ด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ และ Digital Marketing

研修生が受け取るもの

1. เอกสารการอบรม /เอกสารแหล่งซื้อวัตถุดิบในหลักสูตรที่อบรม/แหล่งซื้อภาชนะบรรจุ,กล่อง,ฉลากและอื่นๆ

2. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในหลักสูตรที่อบรมทุกรายการ

3. ใบประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตร ทั้งฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ

4. เอกสารขั้นตอนการขออนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง และการขอเลขที่ใบรับจดแจ้ง (เลขอย. เครื่องสำอาง)

5. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าอบรมซ้ำในหลักสูตรเดิมได้อีก 1 ครั้ง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

5.1 ต้องอยู่ภายในระยะเวลา 3 เดือนจากที่เรียนครั้งแรกไป เมื่อสถาบันฯ มีการเปิดอบรม

5.2 ต้องเป็นผู้เข้าอบรมท่านเดิมมาเรียน และให้นำเอกสารที่แจกครั้งแรกมาเอง

5.3 ต้องแจ้งชื่อมาล่วงหน้าก่อนวันที่จะมาเรียนซ้ำอย่างน้อย 3 วัน

5.4 จะไม่ได้ผลิตภัณฑ์และใบประกาศหลังจากที่มาเรียนซ้ำในครั้งนั้น แต่อาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน มีบริการให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

Thai Traditional Aesthetic Medicine Co.、Ltd.は、処方と技術の発明者となる権利を留保します。公開だけでなくトレーニングコースメソッドテクニックとこのコースで使用される材料配布、偽装しない、模倣しないどんな形でも書面で許可されていない限り公式の合意がある場合のみそうでなければ、法律の下で犯罪が発生します。

登録

あなたは登録しています

หลักสูตรการทำสบู่โรงงาน เพื่อสร้างธุรกิจ เรียน 2 วัน สามารถเลือกวันเรียนได้ ตามความสะดวก เป็นคอร์สเรียนแบบตัวต่อตัว

コースコード

P1

情報のおかげで!

bottom of page