คุณอภิษฎา เมธามัย
(มิ้งค์)

หัวหน้าฝ่ายโฆษณา

“การคิดบวก ทำให้คุณทำอะไรได้ดีกว่าการคิดลบ”
cr. ซิก ซิกลาร์ นักเขียนชาวอเมริกัน

S__27811878.jpg