คุณชโรชา ณ หนองคาย
(เปิ้ล)

สโตร์

“ทฤษฎีช่วยให้คนเก่ง แต่ปฏิบัติช่วยให้คนรวย”

S__27811878.jpg