นายไพโรจน์ ณ หนองคาย

President

" เคารพในพระพุทธเจ้า เคารพในพระธรรม เคารพในพระสงฆ์ มีศีลห้าบริสุทธิ์สำหรับฆาราวาส จิตทรงพรหมวิหาร 4 มีหิริและโอตตัปปะ นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ "

ประวัติส่วนตัว

วันเดือนปีเกิด : 1 กุมภาพันธ์ 2475
ที่อยู่ปัจจุบัน : 412/5-6 หมู่ที่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ประวัติการศึกษา

จบชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนน้ำพองภูริพัฒน์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2486
จบชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีที่ 6 พ.ศ. 2492
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 ที่โรงเรียนมัธยมวัดสุทธิวราราม ปี พ.ศ. 2494
เข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปีการศึกษา พ.ศ. 2495
จนจบได้รับปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตในปี พ.ศ. 2502

ประสบการณ์การทำงาน

สอบเข้ารับราชการในกรมชลประทานที่กองกฎหมายและที่ดิน เมื่อปี พ.ศ. 2505 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดหาที่ดินตรี จนกระทั่งเกษียรอายุราชการในปีงบประมาณ 2536 ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่จัดหาที่ดินระดับ 7 (C7)

ตำแหน่งในปัจจุบัน

ประธานบริษัท
บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด และ
บริษัท เวชศาสตร์ความงามแผนไทย จำกัด

ช่องทางติดต่อ

-

ThaiMedic.co - icon.002.png
ThaiMedic.co - icon.004.png
ThaiMedic.co - icon.006.png
ThaiMedic.co - icon.008.png
ThaiMedic.co - icon.020.png
Call Center
02-583-2059086-309-8106,
086-360-4720, 099-123-4441

บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Changkaew Natural Co., Ltd.

ศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภค (24 ชม.)

Address : 30/131 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
Tax ID :  0105553050251
Bank Account : KBank 575-2-11756-1
บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง สำหรับคำร้องเรียนที่ท่านได้กรุณาแจ้งเข้ามา โดยทางสถาบันฯ จะนำไปแก้ไขและพัฒนาสินค้าและการบริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป